Päivähoidon hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirrytään asteittain kevään aikana - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Päivähoidon hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirrytään asteittain kevään aikana

 

Huoltajat ovat sopineet marraskuun aikana päiväkodin johtajien kanssa hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeesta. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2017 ja samalla luovutaan vähemmän palveluntarpeen sopimuksissa käytetyistä ns. E-päivistä. Niillä perheillä, joiden kansaa on sovittu 20 tunnin varhaiskasvatuksesta viikossa tai laajemman varhaiskasvatuksen käytöstä (5-7h päivässä), lasku muodostuu sovitun käytön mukaisesti.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen tapahtuu maaliskuun loppuun kestävän siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaikana hoidon tarve ilmoitetaan päiväkotiin samalla tavalla kuin tähänkin saakka ja sähköiseen hoitoaikojen varaukseen siirrytään huhtikuussa. Poissaolot ja sairaspäivät voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/ph-asiointi.

Tammi-, helmi- ja maaliskuussa asiakasta laskutetaan sopimukseen kirjatun maksuluokan mukaisesti, eikä maksuluokan mahdollisiin ylityksiin tuolloin vielä puututa. Huoltajat saavat yhteenvedon lapsen hoitotunneista tammi- ja helmikuun osalta. Yhteenvedosta huoltajat voivat tarkastaa, ovatko lapsen hoitotunnit pysyneet sovitussa maksuluokassa. Mikäli siirtymäaikana havaitaan, että sopimukseen kirjattu maksuluokka ei vastaa lapsen todellista hoidon tarvetta, voidaan sopimusta muuttaa.

Lisätietoa hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta ja hoidon tarpeen ilmoittamisesta jatketun ja ympärivuorokautisen aukiolon päiväkodeissa (pdf)


 

Uusi asiointikanava käyttöön maaliskuussa

Varhaiskasvatuksen uusi sähköinen asiointikanava (huoltajan portaali) otetaan käyttöön maaliskuun aikana. Hoitoaikavaraukset ja poissaoloilmoitukset tehdään tämän jälkeen portaalissa olevaan varauskalenteriin. Portaalissa voi seurata reaaliaikaisesti lapsen toteutunutta hoitoaikaa ja käytettävissä olevia tunteja. Lisäksi perheen ja päiväkodin välinen viestintä siirtyy portaalin kautta tapahtuvaksi.

Hoitoaikavaraukset, toteutuneet hoitoajat ja maksuluokan ylitykset huomioidaan laskutuksessa uuden toimintamallin ja sopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti 1.4.2017 alkaen.


Katso myös Katso myös

Ilmoitukset ja kuulutukset

Nähtävillä

Tarjouspyynnöt

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

VisitOulu.fi tapahtumakalenteri

           
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte
       

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ajankohtaista