Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua on hyväksytty

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin uuden ympäristöohjelman. Ohjelma on yksi keväällä 2018 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista.

Ympäristöohjelman 2026 tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Kaupunkistrategian lisäksi lähtökohtana ovat kaupungin tekemät kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi.

Ympäristöohjelmalla varmistetaan kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Keskeisin ohjaavista linjauksista on hiilineutraali Oulu 2040. Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Ohjelma kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä, asukkaita ja yrityksiä ympäristövastuulliseen toimintaan.

Ohjelmassa on neljä painopistettä:

  • Kasvamme kestävästi
  • Toimimme resurssiviisaasti
  • Luonto on voimavaramme
  • Edistämme ympäristövastuullisuutta

Jokaiselle painopisteelle on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet ja niille toimenpiteet ja mittarit. Talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginvaltuusto asettaa ohjelmalle vuositavoitteet ja päättää työhön käytettävistä resursseista. Lisäksi asiakirjaan päätettiin liittää jo kaupunkitasolla hyväksytyt ympäristötavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät mittarit.

Tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa neljännesvuosittain. Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain laadittavassa yhteisessä ympäristötilinpäätöksessä.

Ympäristöohjelman toteutumista arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta ohjelman puolivälissä vuonna 2022. Arvioinnin kohteena on ohjelman toteutuksen edistyminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnin perusteella ohjelmaan tehdään tarvittavat muutokset loppukaudelle.  

Ympäristöohjelma valmisteltiin laaja-alaisena yhteistyönä kaupunkikonsernin asiantuntijoiden, virkamiesten, poliittisten päättäjien ja kuntalaisten kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin kolme laajaa sidosryhmäseminaaria ja asiantuntijatyöpajoja sekä pidettiin lukuisia valmistelutyöryhmän kokouksia. Kaiken kaikkiaan valmisteluun osallistui yli 300 henkilöä.

Linkki ympäristöohjelman nettisivulle: www.ouka.fi/ymparistoohjelma

 

Lisätiedot:

yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte
       

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/ajankohtaista