Kehitysvammaisten aikuisten palveluasumisen kilpailutus: muutokset tarjouspyyntöön - Tarjouspyynnöt - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja. Lisäksi kaupungilla on oma pienhankintaja (6000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa kaupungin hankintamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Myös pienhankinnoista tehdään hankintapäätös, joka on

Kaikkien kilpailutettavien hankintojen tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät 1.7.2017 lähtien seuraavista osoitteista: 

Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanavavasta HILMA.

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen strateginen ohjaus vastaa Oulun kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialat kilpailuttavat substanssihankintansa itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oy:n hankintapalvelut

Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnöt

< Takaisin

Kehitysvammaisten aikuisten palveluasumisen kilpailutus: muutokset tarjouspyyntöön

Muutos kohta 6.5

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internet-sivuilla osoitteessa www.ouka.fi/tarjouspyynnot  viimeistään 22.09.2016 klo 16.00.

Muutos liitteeseen tarjouspyyntö; Ylläpitomaksun suuruus , kohta 5.

Vuonna 2016 ylläpitomaksun määrä on 12,80€/vrk.

Korjaus kohta 5:

Hyvinvointilautakunnan vahvistama ylläpitomaksun suuruus v 2016 on 11,00 EUR.

Lisäys kohtaan 7.12

Jos asuminen/hoito keskeytyy muista kuin palveluntuottajasta tai palveluntuottajan alihankkijasta johtuvista syistä tilapäisesti, tilaaja maksaa palveluntuottajalle ensimmäiseltä 7:ltä vuorokaudelta täyden hinnan ja seuraavilta 14 vuorokaudelta 50 % asumispalvelun vuorokausihinnasta. Tämän jälkeen poissaolopäivistä ei makseta. Tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas on hoidettavana esim. sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00 – 24.00).

 

Tarjousaikaa jatketaan 7.10.2016 klo 16 asti.

 

Alkuperäinen tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-kanavassa.


Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tarjouspyynnot