Korjausilmoitus: Expert Services in Market Research and Information - Tarjouspyynnöt - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja. Lisäksi kaupungilla on oma pienhankintaja (6000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa kaupungin hankintamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Myös pienhankinnoista tehdään hankintapäätös, joka on

Kaikkien kilpailutettavien hankintojen tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät 1.7.2017 lähtien seuraavista osoitteista: 

Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanavavasta HILMA.

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen strateginen ohjaus vastaa Oulun kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialat kilpailuttavat substanssihankintansa itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oy:n hankintapalvelut

Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnöt

< Takaisin

Korjausilmoitus: Expert Services in Market Research and Information

Korjattu tarjouspyyntö ja dokumentit löytyvät Hilma-sivuilta:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-025050


Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tarjouspyynnot