Tarjouspyyntö: Alitusporaukset puitesopimuskaudelle 1.1.2017-31.12.2018 sekä mahdollinen optiovuosi 2019 - Tarjouspyynnöt - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja. Lisäksi kaupungilla on oma pienhankintaja (6000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa kaupungin hankintamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Myös pienhankinnoista tehdään hankintapäätös, joka on

Kaikkien kilpailutettavien hankintojen tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät 1.7.2017 lähtien seuraavista osoitteista: 

Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanavavasta HILMA.

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen strateginen ohjaus vastaa Oulun kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialat kilpailuttavat substanssihankintansa itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oy:n hankintapalvelut

Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnöt

< Takaisin

Tarjouspyyntö: Alitusporaukset puitesopimuskaudelle 1.1.2017-31.12.2018 sekä mahdollinen optiovuosi 2019

Oulun tekninen liikelaitos pyytää tarjousta vesihuollon rakentamiseen liittyvistä alitusporauksista tarjouspyyntöaineiston mukaisesti.

Tarjouspyyntö

Tarjouslomake


Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tarjouspyynnot