Tarjouspyyntö: Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus - Tarjouspyynnöt - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja. Lisäksi kaupungilla on oma pienhankintaja (6000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa kaupungin hankintamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Myös pienhankinnoista tehdään hankintapäätös, joka on

Kaikkien kilpailutettavien hankintojen tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät 1.7.2017 lähtien seuraavista osoitteista: 

Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanavavasta HILMA.

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen strateginen ohjaus vastaa Oulun kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialat kilpailuttavat substanssihankintansa itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oy:n hankintapalvelut

Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnöt

< Takaisin

Tarjouspyyntö: Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus

HANKINTA ON KESKEYTETTY 15.11.2016.

Linkki uuteen tarjouskilpailuun.
 

Oulun kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää tarjouskilpailun linja-autoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttamisesta.

Tarjouksen jättämisen määräaika on 23.11.2016 klo 12.00 mennessä. 

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 5.10.2016. Linkki ilmoitukseen. 

Tarjoukset jätetään tilaajan kir­jaa­moon, osoite:

Oulun kaupungin kirjaamo,
PL 27, 90015 Oulun kaupunki

(Käyntiosoite Torikatu 10) 

Tarjouk­set tulee tehdä suomen kielellä. Tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjekuoreen suljettuna.

Kuoren päälle tulee laittaa merkintä:” Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus” sekä tarjoajan yhteystiedot. Kirjekuoreen tulee tarjous sekä lisäksi tarjous­pyynnössä edellyte­tyt liitteet sekä muut tiedot ja asiakirjat.

Hankinta-asiakirjat: 

  • Tarjouspyyntö
  • Liite 1. Tehtävän kuvaus
  • Liite 2. Esimerkki tutkimuslomakkeesta
  • Liite 3. Otannan periaatteiden kuvaus ja esimerkki otannasta
  • Liite 4. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tarjouspyynnot