Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta etänä 31.5. klo 18 - Uutiset ja tiedotteet - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta etänä 31.5. klo 18

Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etäyhteydellä tiistaina 31.5.2022 klo 18.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

 

Ennakkokysymyksiä voi toimittaa: yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen ja Virpi Haverinen, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 304. Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iso Pihlajasuon alueelle enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu noin 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Iso Pihlajasuon osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmannähtäville 17.5. - 16.6.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla. 

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 16.6.2022 sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021. Palaute on julkista.

 

Lisätietoja

Lue lisää Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta Oulun kaupungin verkkosivuilta.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista