Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Alennus yksityishenkilön rakennuslupamaksuihin 1.9.2019 – 28.2.2020

Vuoden 2019 alussa järjestetyn alennuskampanjan hyvän menestyksen vuoksi Rakennuslautakunta on päättänyt käynnistää uuden määräaikaisen alennuskampanjan. Kampanjan tavoitteena on tasata ruuhkahuippuja. Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan taksasta 20 prosentin alennuksen hakiessaan rakennus- tai toimenpidelupaa omakotitalolle tai pienemmälle hankkeelle 1.9.2019 -28.2.2020

Kuka voi saada alennusta ja mistä

Alennuksen voi saada yksityishenkilö, joka hakee rakennus-, toimenpide-, purku- tai maisematyölupaa

  • omakotitalolle,
  • vapaa-ajanasunnolle tai
  • omakoti- tai vapaa-ajantontille sijoittuville
    • pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle, vajalle tai
    • muille toimenpiteille kuten esim. maalämpö.

Alennuksen voi saada sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Alennus koskee rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa.

Milloin

Lupahakemus on jätettävä 1.9.2019 -28.2.2020 ja täydennettävä (lisätietoa alla) kaikkien tietojen osalta 12.3.2020 mennessä.

Panosta lupahakemukseen ennen lähettämistä

Lupahakemukseen tarvittavat tiedot ja vastuuhenkilöt/ammattilaiset riippuvat hankkeen laajuudesta. Suunnittelijat, vastuuhenkilöt, tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat tulee olla täydennettynä hakemukseen ennen hakemuksen jättämistä. Tarkoitus ei ole lähettää ns. tyhjää hakemusta vaan hankkeen tulee olla todella suunniteltu jo.

Onko hakemus käsiteltävissä, jäikö jotain puuttumaan

Täydennyspyynnöt ovat tietoja, jotka ovat välttämätöntä esittää, huomioida tai korjata jotta lupahakemus voidaan käsitellä loppuun ja asiakkaan tulee toimittaa pyydetyt tiedot viimeistään 12.3.2020 jotta lupa ja alennus voidaan myöntää. Mahdolliset täydennyspyynnöt esitetään rakennusvalvonnasta mahdollisimman pian lupahakemuksen jättämisen jälkeen.

Miksi

Lupamaksualennuksen tarkoitus on kannustaa yksityisiä rakentajia hakemaan rakennuslupa hyvissä ajoin ennen kevään ruuhkaisinta luvanhakuaikaa ja näin varmistaa, että asiakkaalla on mahdollisuus aloittaa rakentamisensa mahdollisimman pian keväällä. Kevään ruuhka-ajan helpottamisella pyritään tuomaan etua siis sekä asiakkaille että lupavalmistelijoille. Kampanja-aika on myös hyvä mahdollisuus hoitaa kuntoon mahdolliset luvattomat rakennukset tontilla.

Lisätietoa saat rakennushankettasi ohjaavalta lupavalmistelijalta, päivystävältä lupavalmistelijalta (040 702 2286) tai rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta (08 5584 3500, rakennusvalvonta@ouka.fi)

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista