Anna palautteesi Myllytullin ja Vanhan Hiukkavaaran maankäytön suunnitteluun - Uutiset ja tiedotteet - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Uutiset ja tiedotteet Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Anna palautteesi Myllytullin ja Vanhan Hiukkavaaran maankäytön suunnitteluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa otettiin tammikuussa käyttöön karttapohjainen palautejärjestelmä, jossa voidaan yleisen palautteen lisäksi kerätä hankekohtaista tietoa. Kaavoitus kerää kesän 2016 aikana toiveita kahden alueen kehittämiseen ja suunnitteluun: Myllytullin täydennysrakentamisen visioon sekä Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistamiseen ja rakennemalliin.

Karttapalvelun kautta voit merkitä paikkoja ja alueita kartalle ja kertoa suunnittelijoille, mitä asioita maankäytössä tulee ottaa huomioon: alueen hyviä kohtia, vahvuuksia, kehittämistarpeita ja mahdollisia täydennysrakentamisen alueita. Voit myös tutustua muiden antamiin palautteisiin. Kyselyt ovat avoinna elokuun loppuun saakka.

Myllytullia kehitetään monipuolisena keskusta-alueena, jossa kehittämistoimet keskittyvät erityisesti Isokadun ja Kasarmintien itäpuolelle. Myllytulli kuuluu Uuden Oulun yleiskaavan kaupunkikeskustan kaupunkikehittämisvyöhykkeeseen, jota kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena palveluiden ja kaupunkikulttuurin maakuntakeskuksena. Kaupunkikeskustaa kehitetään elinvoimaisena, voimakkaasti tiivistyvänä, erityisesti kävelyyn perustuvana ja kaupunkikuvaltaan huipputasoisena kaupunkikehittämisvyöhykkeenä. Hupisaaret säilyvät virkistysalueena.

Vanha Hiukkavaara on tärkeä osa Hiukkavaaran kaupunginosan identiteettiä, ja liittyy kiinteästi tulevaan Hiukkavaaran keskukseen ja sen palveluihin. Entisellä kasarmialueella ja kantahenkilökunnan asuinalueella on mm. asuntoja, luovien alojen yrityksiä, Puolustusvoimat, taiteilijayhteisö ja harrastustoimintaa. Tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto- ja työpaikka-alue.

Anna palautteesi palautejärjestelmän kautta.
 


Katso myös

Ilmoitukset ja kuulutukset

Nähtävillä

Tarjouspyynnöt

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista