Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupunki haluaa täydennyksiä lisätalousarvioon

Oulun kaupunki on lähestynyt alueen ministeriä ja kansanedustajia lisätalousarvioesityksellä.

Ministerille ja kansanedustajille lähetetty viesti:

 

Arvoisa ministeri Tytti Tuppurainen

Hyvät Oulun vaalipiirin kansanedustajat

 

Hallitus on antanut vuoden 2019 toisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle. Oulun sataman syväväylä saa lisätalousarviossa loppurahoituksen. Tämä on erittäin tärkeä ja hyvä asia. Kysymys on edellisellä hallituskaudella käynnistyneestä hankkeesta, jonka Oulun kaupunki ja valtio toteuttivat yhteistyönä ja joka saa nyt rahoituksen valtion vastuulla olleen työn loppuun saattamiseksi.

Lisätalousarviossa on varattu rahoitus Oulun ratapihan turvalaitteisiin ja peruskorjaukseen, joka tarkoittaa perusväyläpitoa ja nykyraiteita. Rahoitus ei sisällä asemanseudun kehittämistä, ei laitureita eikä Oulun sataman raideyhteyksien kehittämistä eli Oritkarin kolmioraidetta. Esitämme, että lisätalousarvioon lisätään 15,3 miljoonaa euroa Oulun satamaan johtavan Poikkimaantien ja 14,9 miljoonaa euroa Oritkarin kolmoisraiteen rakentamiseksi. Poikkimaantien osalta kaupungin osuus on vielä sopimatta. Näillä täydennyksillä varmistamme sataman lisääntyvän liikenteen toimivuuden.

Pohjois- ja Länsi-Suomi eli pääradan varrella olevat maakunnat ja kaupungit ovat esittäneet, että koko pääradan suunnittelu välillä Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio tulee käynnistää. Nyt lisätalousarviossa varattiin vain 11 milj. euroa välin Helsinki-Tampere suunnitteluun eikä koko pääradan suunnitteluun maakuntien ja kaupunkien esittämällä tavalla. Mikäli suunnittelua ei saada käynnistettyä myös pohjoisessa, pääradan pohjoisten yhteyksien suunnittelu ja toteuttaminen CEF–rahoituksella ei toteudu.

Oulun seudun ja Pohjois- ja Länsi-Suomen tilanne ei hallituksen lisätalousarvioesityksen myötä nykyisestä parane, ellei esitystä eduskuntakäsittelyvaiheessa täydennetä. Koko pääradan Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio suunnittelu tulisi aloittaa ja sen jälkeen kaksoisraideosuudet priorisoidaan ja toteutetaan vaiheittain (Liminka-Oulu–kaksoisraide).

Esitämme, että lisätalousarvioon lisätään 8 miljoonaa euroa, jotta Väylävirasto voi nopealla aikataululla tehdä koko pääradan Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio suunnittelun. EU:n komission esitys Suomen pääradan saattamiseksi osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee suunnittelun toteuttamista, mahdollistaa CEF–rahoituksen hyödyntämisen ja vaiheittaisen toteuttamisen.

Todettakoon vielä, että Oulun kaupunki ja Seinäjoen kaupunki esittivät, että Oulun ja Seinäjoen kaupungit haluavat tulla myös osakkaaksi Pohjolan Rautatiet Oy:n Suomi-rata -hankeyhtiöön. Tässäkin esityksessä korostimme, että pääradan kehittäminen edellyttää koko radan suunnitelman tekemistä ja rakentamisen vaiheittaista toteuttamista.

Nämä logistiikkainvestoinnit tukevat Pohjois- ja Länsi-Suomen elinkeinoelämää. Oulun kaupunki ja Oulun seudun kunnat sekä alueen teollisuus ovat omalta osaltaan mukana toteuttamassa merkittäviä investointeja, joiden onnistuminen edellyttää hyviä tie- ja raideliikenneyhteyksiä.

Pyydämme, että täydennätte hallituksen nyt antamaa lisätalousarvioesitystä edellä todetuilla lisäyksillä ja edistätte tulevissa valtion lisätalousarvioissa ja varsinaisissa talousarvioissa Oulun seudulle ja Pohjois- ja Länsi-Suomelle erittäin tärkeitä logistiikkahankkeita.

Lisätietoja antavat

kaupunginjohtaja Päivi Laajala
kehittämispäällikkö Claes Krüger

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista