Uutiset ja tiedotteet

Pohjoisen sote-alueen kuntakokous helmikussa Oulussa

Pohjoisen sosiaali- ja terveysalueen virallisesta valmisteluorganisaatiosta esitys:

Kuntakokous koolle 5. helmikuuta 2015 Ouluun

Keskuskaupunkien ja maakuntajohtajien epävirallinen valmisteluryhmä kutsuu koolle enintään kolme edustajaa kustakin alueen 68 kunnasta päättämään Pohjoisen sote-alueen valmistelun virallisesta organisaatiosta 5. helmikuuta 2015 Ouluun.

Keskuskaupunkien ja maakuntajohtajien kokous toimii tällä hetkellä Pohjoisen sote-alueen epävirallisena "johtoryhmänä" ja on siinä ominaisuudessa valmistellut hahmotelman koko ison sote-alueen virallisen valmistelun luottamushenkilö- ja virkamiesvalmistelun organisoinnista.

Esityksen mukaan organisaatio muodostuisi seuraavista elimistä: 1. Kuntakokous, jossa kaikki sote-alueen 68 kuntaa ovat edustettuina  2. Poliittinen ohjausryhmä, joka edustaa laajasti kaikkia poliittisia puolueita ja eri alueita 3. Johtoryhmä, jona voisi toimia epävirallisena johtoryhmänä toiminut ryhmä ja 4. Valmisteluryhmä, joka koostuisi kuntien asiantuntijoista sekä mahdollinen päävalmistelija/selvityshenkilö ja asiantuntijat.

Valmisteluryhmään esitetään: apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Oulu, johtaja Hannu Leskinen PPSHP, sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen Kokkola, johtava lääkäri Jukka Mattila Sodankylä, professori Petri Kinnunen Lapin yliopisto, johtaja Maire Ahopelto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Rovaniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja Liisa Niiranen Kemi ja hallintopäällikkö Tapio Kangas Oulu.

Epävirallinen Pohjoisen sote-alueen valmistelu on jo käynnissä ja erityisesti tietohallintoyhteistyön organisointi sekä yhteisen tietojärjestelmän valmistelu on jo konkreettisella tasolla.

Pohjoinen sote-alue muodostuu Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin maakunnista, siihen kuuluu 68 kuntaa ja 732 000 asukasta. Suunniteltu alue on maantieteellisesti laajin viidestä sote-alueesta kattaen 51,14 % Suomen maa-alasta, mutta vain 14 % maan väestöstä. Maakuntien alueella on viisi sairaanhoitopiiriä.  Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta n. 2,5 mrd. Uusien sote-alueiden toiminnan on suunniteltu alkavan 1.1.2017.

Lisätietoja:

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, matti.pennanen(at)ouka.fi tai p. 044 703 1110

Oulun apulaiskaupunginjohtaja  Sinikka Salo, sinikka.salo(at)ouka.fi tai p. 044 703 1915

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista