Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Iijokisopimus allekirjoitettiin

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala allekirjoitti Oulun kaupungin puolesta Iijokisopimuksen 8.1.2019. Iijoki-sopimuksen allekirjoittajaosapuolet ovat sopineet Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosina 2019−2023.

Allekirjoitettava sopimus antaa edellytykset aiemmin tehdyn toiminnan jatkumiselle. Sopimuksella sitoudutaan lisäksi Iijoen neuvottelukunnan ja johtoryhmän perustamiseen sekä sovitaan toimintaa edistävästä henkilöresurssista (1 htv) ja erillisten hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Sopimuksen osapuolet ovat PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoen vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Se suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja konkreettisia hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita. Vesistövisio ja toimenpideohjelma on toteutettu osana EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta.

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. vaelluskalojen palauttamisen ja veden laadun parantamisen avulla. Tarkoituksena on piristää alueen elinkeinoelämää sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Visiotyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja vuorovaikutusta Iijoella toimivien tahojen välille.

Vesistövisio ja toimenpideohjelma kytkeytyvät moniin olemassa oleviin strategioihin ja ne yhteensovittavat niiden tavoitteita. Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen hallituksen ohjelmassa.

Osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta toteutetaan Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Se on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Iijoen vaelluskärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Lisätietoja: Ari Alatossava, p. 040 567 6700

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista