Uutiset ja tiedotteet Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Ilmoita lapsesi lomat ja kesäajan hoidon tarve Daisy Net -palvelussa 14.5.2017 mennessä

Kesäajan poissaolon ja hoidon tarpeen ilmoittaminen

Ilmoita lapsesi kesäajan poissaolot ja päivystysajan hoidon tarve 14.5.2017 mennessä Daisy Net -palvelussa osoitteessa https://daisynet.ouka.fi


Kesällä supistettua toimintaa 1.6. - 31.8.2017

Kesäaikana toisiaan lähellä sijaitsevat kunnalliset päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja ei järjestetä kesäaikana. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.
 

Kesäpäivystys 26.6. - 30.7.2017 (kunnallinen päivähoito)

Päivystysaikana päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli päivystysaikana työskentelevien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Jos lapsesi tarvitsee päivystysaikana hoitoa, tee hoitovaraukset Daisy Netin varauskalenteriin 14.5.2017 mennessä. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia päivystysajalle ei voi enää tehdä.

Jos et vielä tiedä tarkasti mihin kellonaikaan päivystysajan hoitoa lapsesi tarvitsee, laita oletusajaksi klo 10 - 14. Näitä hoitoaikavarauksia voit tarkentaa myöhemmin normaalin lukitusajan (7 päivää) puitteissa. Varatun hoitopäivän voi muuttaa myös poissa- tai sairaspäiväksi, mutta laskutuksessa huomioidaan tekemäsi alkuperäisen varauksen mukaiset tunnit.

Mikäli alkuperäinen 14.5. mennessä ilmoittamasi varaus pitää vaihtaa poissaoloksi työvuoroissa tapahtuneen muutoksen johdosta, keskustele asiasta päiväkodin esimiehen kanssa. Päiväkodin esimies voi poistaa alkuperäisen varauksen, jolloin peruuntuneen varauksen mukaisia tunteja ei oteta huomioon laskutuksessa.

Saat tiedon lapsesi kesäpäivystystalosta ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa.

Päivystävät päiväkodit

Pohjoinen alue: Ritaharju (jatkettu aukiolo ma-pe), Jatulintarha (jatkettu aukiolo ma-su)
Itäinen alue: Pikku-Vesainen (jatkettu aukiolo ma-su), Muurahainen (jatkettu aukiolo ma-su), Kiiminkijoki (jatkettu aukiolo ma-su), Haapalehto (jatkettu aukiolo)
Eteläinen alue: Kuukkeli, Pitkäkangas - jatkettua tarjolla
Keskinen alue: Merikoski, Värttö (jatkettu aukiolo ma-su), Lassi (ympärivuorokautinen)


Yli kuuden viikon yhtäjaksoinen poissaolo 1.6. - 31.8.2017 (kunnallinen päivähoito)

Jos järjestät lapsesi hoidon itse ajalla 1.6. - 31.8.2017 vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei poissaolon ajalta peritä päivähoitomaksua. Sitovat poissaoloilmoitukset tehdään Daisy net -varauskalenteriin 14.5.2017 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Huom! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä, ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.


Lisätietoja:

Kesäajan hoidon tarve - päiväkodin johtajat

Daisy netin käyttö: Varhaiskasvatuksen sovellustuki p. 050 522 6261 (arkisin klo 9-15) sovellustuki.vaka[at]ouka.fi

Asiakasmaksut: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi p. 08 558 53780 varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ouka.fi
https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/paivahoitomaksut

Tiedotetta on päivitetty 11.5.2017


Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista