Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.4.2021 § 127 määrännyt kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 10 hyväksymän Jokikylän ja Murron osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osilta, joihin ei ole kohdistunut valituksia. Voimaan tulon ulkopuolelle jää kaksi kiinteistöä Onkamontien ja Kiiminkijoentien risteyksen lounaispuolella.

Voimaan tulevaan osayleiskaavaan voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivuilla sekä Ympäristötalon asiakaspalvelussa os. Solistinkatu 2.

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan materiaalilinkkejä: Jokikylän ja Murron osalyleiskaavan nettisivu.

Kaupunginhallitus

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista