Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Kaupungin hyvinvointijohtaja väittelee: paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat hyötyvät sote-palveluiden yhteen kokoamisesta

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja, terveystieteiden lisensiaatti Kirsti Ylitalo-Katajisto väittelee tohtoriksi 29.11. Oulun yliopistolla. Kirsti Ylitalo-Katajiston väitöskirjan aiheena on Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen.

Ylitalo-Katajiston väitöskirjan mukaan paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen yhteen kokoaminen edellyttää lainsäädännön uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö ja kentällä vallitsevat toimintatavat eivät tue paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen integraatiota eli palvelujen yhteen kokoamista, saumattomuutta ja oikea-aikaisuutta. Oulun kaupungissa tehtyjen tutkimusten mukaan paljon palveluja käyttäviä asiakkaita on väestöstä arviolta noin 10 prosenttia.

Kirsti Ylitalo-Katajisto tarkasteli väitöskirjassaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. Tutkimus paljasti, että asiakkaista tarvitaan aiempaa monialaisempaa tietoa ja myös tiedonkulkua eri sote-toimijoiden välillä tulee kehittää nykyisestä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa kerättyjä kuntalaisten päiväkirjoja ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelusuunnitelmista tunnistettuja asiakasprofiileja. Tarkastelun kohteena olivat lisäksi asiakkaiden perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja heille myönnetyt sosiaalipalvelut.

Tutkimus osoitti, että paljon palveluja tarvitsevilla asiakkailla sote-palvelujen käyttö on yksilöllistä ja riippuu vahvasti elämäntilanteesta. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset palvelutarpeet kietoutuvat toisiinsa tiiviisti.

Ylitalo-Katajiston mukaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittelyn tulisi perustua palvelujen määrän sijaan ammattilaisen tunnistamaan laaja-alaiseen palvelujen tarpeen arviointiin.

Tulokset tukevat näkemystä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palveluiden suunnitelmallisesta yhteen kokoamisesta. Tulosten mukaan tämä kuitenkin edellyttää lainsäädännön uudistamista sekä henkilöstön moniammatillisten työtapojen, koulutuksen ja johtamisen kehittämistä.

”Vaikuttavan hoidon ja palvelujen laadun varmistamiseksi myös sote-palvelujen tuottajilla tulisi olla mahdollisuus nähdä asiakkaan tietoja soveltuvin osin. Lisäksi lainsäädännössä olisi hyvä todeta, kenen vastuulla on yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen ja kenellä on oikeus ja mahdollisuus saada suunnitelma käyttöönsä”, Ylitalo-Katajisto sanoo.

Sote-organisaatiot voivat hyödyntää väitöskirjassa tuotettua tietoa johtamisessaan sekä asiakaslähtöisten integraatiomallien rakentamisessa. Tiedosta on hyötyä myös päättäjille ja virkamiehille kansallisen sote-uudistuksen valmistelussa.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista