Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Käytäntö koskien asuinkerrostalojen kerroskäytävien suunnittelua uudisrakennushankkeissa

Asuinkerrostalon porrashuoneen osana olevan käytävän leveyden tulee olla vähintään 1500mm. Käytävään avautuvat asuntojen ovet eivät saa osua toisiinsa.

Porrashuoneen tulisi saada luonnonvaloa.
Porrashuone on valoisa, kun porrashuoneen ikkunoiden yhteenlaskettu valoaukko on vähintään 10% porrashuoneen alasta tasoittain tarkasteltuna tai vaihtoehtoisesti kattoikkuna ja kaikilla kerrostasoilla valokuilu, joiden pinta-ala on vähintään 2m2 ja leveys vähintään 1m.

Poistumistiekäytävän pituudesta ja paloturvallisuusnäkökohdista on Topten-ohjekortti 117b 28; Uloskäytävän perusvaatimuksia P1-asuinrakennuksissa, kun porrashuoneen korkeus enintään 24m.

Valoisaan porrashuoneeseen liittyvä kerroskäytävä saa olla enintään 14 metriä suuntaansa, kerroskäytävän kokonaispituuden ollessa enintään 24 metriä.
Porrashuoneeseen saa avautua enintään 16 asuntoa kerrostasokäytävää ja porrashuonetta kohden.

Jos porrashuoneeseen tulee edellä mainittua vähemmän luonnonvaloa, saa umpiperäisen käytäväperän pituus olla enintään 7 metriä ja kerroskäytävän kokonaispituus enintään 14 metriä sekä asuntojen lukumäärä porrashuonetta kohden olla enintään 8 kappaletta.

Porrashuoneesta lähtevän kerroskäytävän tai lähtevien kerroskäytävien (käytäväosuuden tai -osuuksien) pituus lasketaan siitä pisteestä poistumistieportaan reunasta, josta käytäväosuus alkaa sen käytävän päähän viimeisen asunto-oven keskilinjaan lyhintä murtoviivaa pitkin mitattuna.
Koko kerroskäytävän kokonaispituus lasketaan käytävän päästä päähän, mukaan lukien porrashuoneen (portaikon ja hissin) viemä pituus.

Tätä käytäntöä sovelletaan asuinkerrostalohankkeissa 21.02.2021 lähtien kaikissa hankkeissa, lukuun ottamatta hankkeita, joissa Oulun rakennusvalvonnan Ennakkoneuvottelu 1 on jo pidetty.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista