Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Kesän 2019 ensimmäisten uimavesinäytteiden tulokset ja tietoa yleisistä uimarannoista

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa 11.6.2019


UIMAKAUSI ALKAA VIRALLISESTI 15.6.
KESÄN 2019 ENSIMMÄISTEN UIMAVESINÄYTTEIDEN TULOKSET JA TIETOA YLEISISTÄ UIMARANNOISTA

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut ensimmäiset uimavesinäytteet 5.6.2019 ns. EU-uimarannoilta. EU-rannalla tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jolla huomattavan määrän ihmisiä odotetaan uivan. Näiden kaikkien yhdeksän EU-uimarannan uimaveden laatu oli hyvä eli ne täyttivät STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta. Rannoilla ei havaittu sinilevää.

EU-direktiiviin pohjautuvan STM:n uimavesiasetuksen 177/2008 mukaisesti ensimmäiset näytteet tulee ottaa ennen uimakauden alkua. Lisäksi uimakauden aikana otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Oulun seudulla uimakausi alkaa 15.6. ja loppuu 31.8.

EU-rantojen uimavesinäytteiden laatu 5.6.2019 (pdf)

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä indikaattoribakteerien (= Echerichia coli ja suolistoperäiset enterokokit) määrän ja sinilevien esiintymisen perusteella. Sisämaan vesille ja rannikkovesille (=suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla veden laatu arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan kaikissa neliportaisella asteikolla; ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti

Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat:

Muuttuja

sisämaan vedet

rannikon vedet

 

(pmy/100 ml)

(pmy/100 ml)

Suolistoperäiset enterokokit

400

200

E.coli (=Escherichia coli)

1 000

500

Syanobakteerit (sinilevät)

Havaittu uimaveden pinnalla tai rannalla

 

EU-uimarantojen luokittelu

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä edellä mainituin perustein. EU-uimarannan vedenlaatu luokitellaan lisäksi vuosittain uimakauden päätyttyä neljän edellisen uimakauden indikaattoribakteeripitoisuuksien perusteella tilastollisia menetelmiä käyttäen neljään laatuluokasta; erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono.
 

EU-rantojen luokitustiedot nelivuotiskaudelta 2015–2018:

kunta

rannan nimi, ylläpitäjän nimi

luokitus

Kempele

Kalliomonttu, Kempeleen kunta

erinomainen

Liminka

Rantakylä, Limingan kunta

erinomainen

Lumijoki

Viinavuori, Lumijoen kunta

erinomainen

Oulu

Jäälin monttu, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Lämsänjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Nallikari, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Papinjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Tuira, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Valkiaisjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

 

Lisäksi kullekin EU-uimarannalle on laadittu ns. uimavesiprofiili, jonka lyhennelmä tulee olla yleisön nähtäville rannan ilmoitustaululle ja kokonaisuutenaan luettavissa ylläpitäjän www-kotisivuille. Profiilissa on kuvattu mm. rannan yleiskuvaus, maantieteellinen sijainti, yhteystiedot, vedenlaatu, merkittävät kuormituslähteet sekä mahdolliset lyhytkestoiset saastumistilanteet.
 

Muut yleiset uimarannat

Edellä mainittujen ns. EU-uimarantojen lisäksi Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueella on 32 muuta yleistä uimarantaa. Näiden rantojen, kuten myös yllämainittujen EU-rantojen, säännöllisestä kunnossapidosta ja huollosta vastaavat rantojen ylläpitäjät laatimiensa huoltosuunnitelmien mukaisesti. Näitä rantoja ympäristötoimi valvoo STM:n asetuksen 345/2008 (pienten yleisten uimarantojen valvonta) mukaisesti ja niistä otetaan pääsääntöisesti kolme vesinäytettä uimakauden aikana.

 

Yleisellä uimarannalla tulee olla vähintään seuraavat varusteet:

 • käymälä tai WC tai opastus lähellä käytettävissä olevaan käymälään tai WC:hen
 • huolto- ja pelastustie ja viitoitus päätieltä perille rantaan pelastusajoneuvojen perille pääsyn/osaamisen varmistamiseksi
 • ilmoitustaulu (siten varustettu, että ilmoitukset siinä säilyvät)
 • pelastusrengas (1/100 metriä rantaviivaa kohden)
 • jyrkkärantaisilla rannoilla laituri ja portaat
 • pukusuoja tai mahdollisuus vaihtaa vaatteita näkösuojatussa paikassa
 • riittävästi roska-astioita
 • eläinten tuomisen ja uittamisen kieltävä opaste

Uimarannan ilmoitustaululla tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • uimarannan nimi
 • katuosoite ja paikkakunta
 • ylläpitäjän yhteystiedot
 • rantavalvojan yhteystiedot ja valvonta-ajat, mikäli sellainen on
 • ohjeet avun hälyttämisestä
 • toiminta- ja turvallisuusohjeet
 • uimarin hygieniatiedote uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi
 • alueen kartta, johon on merkitty uintialueet ja uimaranta-alue
 • vedensyvyystiedot
 • viimeisimmät vedenlaatutulokset sanallisine lausuntoineen
 • terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot
 • kuluttajaturvallisuusviranomaisen yhteystiedot
 • uintikiellot ja rajoitukset tarvittaessa
 • EU-rannoilla lisäksi lyhennelmä ns. uimavesiprofiilista ja tieto siitä, mistä profiili on kokonaisuudessaan luettavissa
 • EU-rannoilla laatuluokitustieto kansainvälisin havainnekuvin ilmaistuna

Uimarannan ylläpitäjän vastuulla on huolehtia, että tarvittavat tiedot ovat yleisön nähtävillä/ saatavilla ja että uimarannat on siistitty talven jäljeltä ja saatettu varustelultaan kuntoon ennen uimakauden alkua eli 15.6. mennessä.
 

Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen viralliset uimarannat uimakaudella 2019 (edellä lueteltujen EU-rantojen lisäksi) pdf
 

Tietoa uimarannan käyttäjille

Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy rannan tilannetiedot. Se kannattaa käydä lukemassa heti rannalle saavuttaessa.


Uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäiseminen

Uimaveden saastuminen esim. jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena.

Uimarantojen käyttäjätkin voivat omalla toiminnallaan ehkäistä uimaveden saastumista ja vesivälitteisten epidemioiden leviämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • uimarannan pukeutumis- ja WC-tilat pidetään siisteinä
 • huolehditaan hygieniasta WC-käynnin yhteydessä
 • roskat viedään roska-astioihin ja ranta-alue pidetään siistinä
 • vaipanvaihto pesuineen tehdään muualla kuin uimavedessä
 • yleisillä uimarannoilla uimista tulee välttää ripuli- ja oksennustaudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen

 

Sinilevät eli syanobakteerit

Uimarantojen ylläpitäjät tarkkailevat ylläpitämiensä rantojen tilannetta myös sinilevien osalta. Jos kuitenkin havaitset runsaasti sinilevähippuja ja/tai samentumaa vedessä tai vedenpinnalla, ota yhteys ylläpitäjään tai terveydensuojeluviranomaiseen (yhteystiedot rannan ilmoitustaululla).

 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen ja uittaminen virallisilla uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

 

Lisätietoja: Seija Karjalainen, kemisti, p. 044 703 6719 tai Pirjo Takku, terveydensuojelutarkastaja, p. 044 703 6719

 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista