Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Kiiminkiläiset haastetaan mukaan Välimaan kehittämiseen

Välimaan alueen uusi tie.

Kiiminkiläiset haastetaan mukaan Välimaan kehittämiseen

Kiimingin lukion ruokasalissa, osoitteessa Urheilutie 12, järjestetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 18-20 työpaja  ”Välimaan kiertotalousalueella tapahtuu”. Tilaisuudessa kuntalaiset ja lähialueen toimijat haastetaan mukaan alueen kehittämiseen! Työpajaan ovat siis tervetulleita ideoimaan kaikki alueen asukkaat ja aiheesta kiinnostuneet, eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus sisältää kahvitarjoilun.

Työpajan aiheina ovat muun muassa:

  • Mitä tietoja haluat saada alueesta? Mistä haluat tietosi lukea tai kuulla?
  • Mitä ajatuksia ja kysymyksiä alueen ympäristöasiat herättävät?
  • Mistä saa tietoa alueen liikenteestä ja muista turvallisuusasioista?

Työpajan järjestää CircVol-hanke. Hankkeessa keskitytään Oulun alueella kiertotalouden ja Kiimingin Välimaan kiertotalousalueen kehittämiseen. Asukkaat ja muut toimijat kiertotalousalueen vaikutusalueella otetaan mukaan keskusteluun. Välimaan toimijoiden Lassila&Tikanojan ja Kiertokaaren edustajat ovat mukana työpajassa.

Välimaan kiertotalousalue

Uuden seudullisen kiertotalousalueen kehittäminen Kiimingin Välimaalle toteuttaa kaupungin ympäristöohjelman kiertotaloustavoitteita sekä pitkällä tähtäimellä myös hiilineutraaliustavoitetta. Kiertotalous kannustaa materiaalien kestävään hyödyntämiseen lisäämällä uusiomateriaalien käyttöä. Materiaaleja kierrättämällä säästetään raaka-aineita ja luonnonvaroja.  

Nykytilanteessa Oulun seudulla on vain vähän kiertotaloustoimintaan soveltuvia alueita, minkä vuoksi teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä sivuvirtoja, purkumateriaaleja ja pilaantuneita maita on jouduttu kuljettamaan välillä hyvinkin kauas pois Oulun talousalueelta. Tämä ei ole järkevää, kustannustehokasta eikä ekologista. Välimaan kiertotalousalueella kiertotalousalan toimijat voivat kehittää uusia käsittelymenetelmiä, innovaatioita ja uusia tuotteita. Alueellinen yhteistyö luo eväitä uusiin palveluihin, työpaikkoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä Välimaalla ovat meneillään toiminnalle oleellisen infran rakennustyöt. Tiestö toteutetaan yksityistieverkostona. Alueen toimijat vastaavat jäte- ja hulevesien erottelusta ja niihin kuuluvista rakenteista.

Alueelle tulee jätevesipumppaamo, jonka avulla jätevedet johdetaan vedenpuhdistamolle. Alueen hulevesien laaduntarkkailu on jo aloitettu näytteenotolla alueen valtaojasta.

CircVol-hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto. Työpajan sisältöjen kehittämiseen osallistuivat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,  p. 040 183 6026, venla.honkala@ouka.fi 
www.ouka.fi/valimaa

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista