Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Kunnallisten päiväkotien asiakkaat voivat tehdä palvelutakuusopimuksen, jos huoltaja joutuu työttömäksi tai lomautetuksi koronatilanteen vuoksi

Jos joudut lomautetuksi tai työttömäksi koronaviruksen vaikutuksen vuoksi, voit käyttää palvelutakuuta kunnallisissa päiväkodeissa.

Mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan, äitiys- ja vanhempainrahakauden tai hoitovapaan vuoksi, perheen on mahdollista luopua kokopäiväisestä hoitopaikasta vähintään kuukauden ajaksi. Poikkeuksena tähän on isyysrahakausi, jolloin palvelutakuuaika voi olla kuukautta lyhyempi. Tämä koskee myös sisaruksia. Muista syistä palvelutakuuta ei myönnetä.

Varhaiskasvatuspalvelut lupaa järjestää uudelleen hoitopaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokopäivähoitopaikan tai 20 h/viikko palvelutarpeesta. 

Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita irtisanoutumisen aikana. 

Palvelutakuusopimusta ei voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. Oheisen sopimuksen voi tulostaa ja viedä päiväkotiin. Sopimus tehdään yhdessä päiväkodin johtajan ja perheen kanssa.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista