Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Lapsen tapaamisoikeuden ja vuoroasumisen järjestäminen koronapoikkeusoloissa

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa, vaikka vanhemmat olisivat eronneet tai asuvat eri asunnoissa. Tätä oikeutta on vaalittava myös poikkeusoloissa. 

Ohjeita vanhemmille:

  • Toteuttakaa lapsen tapaamisoikeus ja vuoroasuminen aiemmin päätetyllä tavalla, jos se on mahdollista. 
  • Tehkää yhteisymmärryksessä tavanomaisista tapaamis- tai asumisjärjestelyistä poikkeavia tilapäisiä ratkaisuja, jos siihen on tarvetta. 
  • Pohtikaa lapsenne tilannetta yhdessä. Vanhempien yhteistyö luo lapselle turvallisuudentunnetta ja kunnioittaa hänen oikeuksiaan.
  • Toteuttakaa tapaamisjärjestelyt lapsen sekä hänen lähipiirinsä terveyttä ja turvallisuutta ajatellen. 
  • Kuljettakaa lapsi toisen vanhemman luokse tavalla, jossa kontaktit toisten ihmisten kanssa ovat mahdollisimman vähäisiä. 
  • Ottakaa järjestelyissä huomioon myös se, onko lapsen kodeissa koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.  
  • Jos lapsen toisessa perheessä joku perheenjäsenistä sairastuu, pitäkää lapsi siinä perheessä, jossa hänellä ei ole riskiä sairastua. 
  • Jos lapsi saa koronavirustaudin, hänen on parannuttava ennen tavanomaisiin järjestelyihin palaamista. Lapsen sairastuessa paikalla oleva lapsen huoltaja on vastuussa hoidosta. 
  • Jos viranomaiset ovat määränneet teidät karanteeniin, noudattakaa karanteenin virallisia ohjeita. Lapsi ei voi mennä karanteenikotiin tai poistua sieltä karanteenin aikana. Myös viranomaisen ohjeita karanteenia vastaavista olosuhteista tulee noudattaa lapsen tapaamis- ja asumisjärjestelyiden toteuttamisessa. Karanteeni, eristys ja karanteenia vastaavat olosuhteet (THL) 
  • Hyödyntäkää puheluita ja videopuheluita yhteydenpidossa, jos kasvokkaisia tapaamisia täytyy vähentää muiden ihmisten suojelemiseksi. 

 

Oulun kaupungin perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan isyys- ja äitiysasiat sekä elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat. Näissä asioissa sinua auttaa lastenvalvoja. Perheoikeudellisissa palveluissa laaditaan myös olosuhdeselvityksiä lasten huolto- ja tapaamisriidoissa tuomioistuimen pyynnöstä. Lue lisää perheoikeudellisista palveluista.
 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista