Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Liikunnan ohjauspalveluihin ollaan tyytyväisiä

Oululaiset ovat tyytyväisiä kaupungin liikuntapalveluiden tarjoamiin ohjauspalveluihin.

Marraskuussa 2019 tehdyn kyselyn mukaan kuntalaiset ovat pääsääntöisesti erittäin tai melko tyytyväisiä ohjattuihin liikuntapalveluihin. Ohjaajien ammattitaito sai eniten kiitosta. Erittäin tyytyväisten kuntalaisten määrä oli kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna. Myös tyytymättömyys musiikkiin tunneilla oli vähentynyt verrattuna vuoteen 2017.

Puku- ja pesutilojen riittävyydessä olisi kuntalaisten mielestä parantamisen varaa etenkin isoimmissa liikuntapaikoissa. Näin on myös toivottu aiempina vuosina. Myös musiikin käyttö tunneilla kaipaa edelleen kehitystä, vaikka siinä onkin tapahtunut parantumista edelliseen kyselyyn. Ryhmien koot ovat myös aiheuttaneet tyytymättömyyttä suurissa liikuntapaikoissa, ja vastaajat ehdottavatkin lisää ohjattuja tunteja. Parkkipaikat useassa liikuntapaikassa eivät ole olleet vastaajien mukaan riittäviä.

Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyyden voidaan sanoa pysyneen suurin piirtein samana. Ohjatut tunnit ovat vuodesta toiseen täyttäneet asiakkaiden odotukset. Vastaajat kokevat edelleen ohjaajat innostaviksi ja ammattitaitoisiksi. Ohjaajien palvelualttiuden koettiin jopa hiukan parantuneen edelliseen kyselyyn verrattuna. Moni asiakas kiitti Oulun kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita, sillä niitä pidetään tärkeinä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Kuntalaisten näkemyksiä ohjauspalveluista keräsi Trapesti Oy liikuntapalveluiden tilauksesta. Vastaajia kyselyyn oli 770. Vastaavanlainen asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu vuodesta 2011 lähtien joka toinen vuosi. Tänä vuonna kyselyyn tulivat uusina paikkoina mukaan Oulunsalon liikuntakeskus, Kimmoketalo Kiimingissä sekä Kiimingin senioritalon ryhmätila.  Muut paikat olivat Oulun uimahalli Raksilassa, Raatin uimahalli, Jatulin liikuntakeskus, palolaitoksen liikuntatilat sekä Linnanmaan liikuntahalli.

Vastaajista naisia oli 77 prosenttia ja miehiä 23 prosenttia. Suurin osa vastaajista oli 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia (55 %). Vastaajista 29-64-vuotiaita oli 41 prosenttia, 19-28 vuotiaita vastaajia oli 4 prosenttia ja 13-18 vuotiaita 0,3 prosenttia.

Tutustu koko raporttiin.

Vesivoimistelijoita uimahallissa

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista