Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-pääpalkinto Oulun kaupungin liikuntapalveluille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-pääpalkinnon, suuruudeltaan 4 000 euroa, Oulun kaupungin liikuntapalveluille. Palkinto myönnettiin Oulun kaupungin liikuntapalveluille sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista liikuntapalveluiden toiminnassa.

Piikkarit-tunnustuspalkinto, suuruudeltaan 3 000 euroa, myönnettiin Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitolle Nordic Girls’ Camp -projektista, jolla aktivoidaan 12–20-vuotiaita tyttöjä mukaan amerikkalaiseen jalkapalloon leiritoiminnan kautta. Palkinnot jakoi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho 4. joulukuuta Helsingissä.

Oulun kaupungin liikuntapalveluissa toteutetaan vuonna 2018 sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi.  Liikuntapalvelujen keskeinen strateginen tavoite on edistää terveysliikuntaa, hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta.

Piikkarit-pääpalkinnon palkintoperusteluina todetaan, että Oulun kaupungin työ on tärkeää organisationaalisen toiminnan perusrakenteisiin pureutuvaa työtä. Arviointi on erityisen ansiokas, koska se kattaa useita toiminnan eri osa-alueita – palveluiden hinnoittelun, vuorojaon periaatteet ja avustusten laatukriteerit. Vaikutusten arviointityö on olennaista sukupuolten tasa-arvon menestyksekkäälle edistämiselle ja toteutumiselle osana liikunnan edistämisen työtä. Se on myös keskeistä tiedolla johtamisen kannalta. Tästä huolimatta sukupuolivaikutusten arviointia on liikuntaorganisaatioissa toteutettu vielä marginaalisesti. Teko toimii hienona esimerkkinä myös muiden kuntien liikuntapalveluille sekä liikunta-alan organisaatioille laajemminkin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla - nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on siitä alkaen vuosittain luovutettu eri tavalla tasa-arvotyötä tekeville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille. 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista