Siirry suoraan sisältöön

Uutiset ja tiedotteet Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Omaishoidontuen ohjeet muuttuvat 1.5.2017 alkaen

Oulun kaupungin omaishoidon tuen ohjeet vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille päivitetään 1.5.2017 lähtien. Uusiin ohjeisiin tulee useita selkeitä parannuksia omaishoitajien ja -hoidettavien asemaan.

Tarve ohjeiden päivittämiselle tuli etenkin omaishoidontuen lain muuttumisen 1.7.2016 vuoksi. Lisäksi kaupungin ohjeeseen on tehty muita muutoksia omaishoitajien aseman parantamiseksi ja ohjeistuksen täsmentämiseksi.

Omaishoidontukea myönnettiin Oulussa vuonna 2016 noin 1 500 asiakkaalle, joista 800 ikäihmisille ja 700 vammaisille ja muille erityisryhmille.

Terveystarkastus ja valmennus kaikille

Uusien ohjeiden mukaan omaishoitajalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Ensisijaisesti omaishoitajia ohjataan tekemään Omahoidossa sähköinen terveystarkastus ja lähettämään viesti tehdystä tarkastuksesta hoitajalle. Tarvittaessa hoitaja ottaa yhteyttä jatkotoimenpiteisiin.

Omaishoitajalle järjestetään tulevaisuudessa myös valmennusta. Koulutus suunnitellaan vuoden 2017 aikana ja otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen.

Laajennuksia ja muutoksia omaishoitajien vapaisiin

Omaishoidon vapaiden oikeus laajenee lain mukaisesti. Omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Aikaisemmin vapaita ei saanut sellaiselta kuukaudelta, jossa hoito keskeytyi yli viisi vuorokautta.

Ympärivuorokautista hoitoa antavat omaishoitajat saavat jatkossakin vähintään kolme vapaavuorokautta kuukaudessa.

Uutena tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaista vapaata läheistään hoitavalle henkilölle, joka ei esimerkiksi ole halunnut ottaa vastaan omaishoidontukea.

Omaishoidon vapaata ei voi järjestää enää henkilökohtaisen avustajan palveluilla. Tämä on aiemmin ollut mahdollista tietyille vaikeavammaisille. Jatkossa henkilökohtaista apua ei voi käyttää omaishoitoa korvaavana palveluna, sillä henkilökohtaisen avun perustavoite on autettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisääminen, kun taas omaishoito painottuu hoitoon, hoivaan ja valvontaan. Palvelut ovat siis peruslähtökohdiltaan erilaisia.

Uusiin ohjeisiin lisätään sen sijaan uudeksi vapaan järjestämistavaksi osavuorokautinen perhehoito.

Maksuja yhdenmukaistetaan

Parannusta omaishoitajien ja -hoidettavien asemaan tuo myös se, että muutokset maksuluokkiin voidaan tehdä jatkossa hakemuskuukauden alusta lukien. Aiemmin maksuluokan muutos myönnettiin hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Omaishoidontukea maksetaan jatkossa myös laitoshoidosta kotilomalla oleville asiakkaille, joilla on omaishoidontukeen oikeus. Normaalisti yli kuukauden sairaalajakso keskeyttää omaishoidontuen maksatuksen. Samoin omaishoidontukea maksetaan palveluasumiskuntoisille vuorohoidossa oleville asiakkaille kotonaolopäiviltä tai vaihtoehtoisesti heille tarjotaan lisäpalveluita.

Opiskelevien omaishoidettavien asemaa tarkastellaan aikaisempaa yhdenvertaisemmin. Aiemmin ainoastaan oppivelvollisuuden piirissä olevien omaishoidettavien maksuluokkaan on tarvittaessa tehty muutoksia. Uusien ohjeiden mukaan asiakaskohtainen arviointi tehdään yhteistyössä kaikkien opiskelevien omaishoidettavien ja heidän hoitajiensa kanssa. Aiemman käytännön mukaan kaikkien oppivelvollisuutta suorittavien omaishoidettavien maksuluokkaa alennettiin automaattisesti tilannetta tarkastelematta. Mikäli asiakkaan hoitotyö on edelleen vaativaa, maksuluokkaa ei alenneta.

Lue uudet ohjeet kokonaisuudessaan.

Tietoa omaishoidontuesta myös omaishoidontuen nettisivuilta.


Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista