Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupungin intranet ja ryhmätyö uudistuvat

Oulun kaupunki modernisoi työn tekemisen tapoja uudistamalla intranetin sekä kaupungin ryhmätyön välineet ja käytännöt.

Oulun kaupunki on aloittanut Office 365 –pilvipalveluiden käyttöönoton syksyllä 2018. Nyt toteutettava Oulun kaupungin uusi intranet rakentuu pääosin SharePoint Online –palveluun, ja ryhmätyössä keskitytään Microsoft Teamsiin. 

Uudistuksen myötä Oulun kaupungin työntekijät saavat käyttöönsä modernin digitaalisen työympäristön, joka kokoaa yhteen yleisimmät toimisto- ja viestintätyökalut, tiedostot ja työprosessit.

Kaupungin kumppanina intranetin ja ryhmätyön uudistuksessa on Innofactor Oyj.

Sisäisen viestinnän rytminvaihdos

Tulevaisuudessa Oulun kaupungin intranet toimii sujuvasti ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Työntekijöille muutos tarkoittaa mahdollisuutta käyttää intranetiä ja ryhmätyötiloja myös omilla ja mobiililaitteilla.

"Intranetin tuleva mobiilikäyttö on iso sisäisen viestinnän rytminvaihdos, joka parantaa niin tavoitettavuutta kuin viestinnän nopeuttakin", kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi toteaa. 

Uudistuva intranet rakennetaan saavutettavaksi siten, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä: ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Uudenlaiset Teams-ryhmätyötilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa.

Uusi intranet avataan työntekijöille kesälomien 2020 jälkeen. Uudet ryhmätyötilat ovat täysimittaisesti käytössä toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Modernin työn visio: Yhdessä enemmän

Kaupungin laatiman modernin työn vision mukaisesti työtä tehdään tulevaisuudessa yhdessä ja aiempaa "tolkummin". Tolkun tuominen työhön tarkoittaa muun muassa oman ja toisten työn kunnioittamista, yhteisiä pelisääntöjä ja arjen parempaa hallintaa. Näin työntekijöille tarjoutuu mahdollisuus keskittyä paremmin kaupungin ydintehtävään, oululaisten palvelemiseen.

"Muutos luo mahdollisuuksia työn uudenlaiselle tekemiselle. Pyrimme siihen, että käytössä ovat työn kannalta järkevät nykyaikaiset työkalut, joiden kautta kaikilla olisi pääsy yhteisiin asioihin paikasta ja laitteesta riippumatta", kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen avaa.

Kaupungin strategian mukaisesti tavoitteena on hyödyntää työssä digitalisaation mahdollisuudet. Oulun kaupungin palveluksessa työskentelee paljon erilaisia työntekijäryhmiä. Digitalisaatio vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen  työntekijän työhön.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista