Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupungin osakkuusyhtiö Partnera listautui pörssiin

Oulun kaupungin osakkuusyhtiö Partnera Oyj on listautunut Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynti Partnera Oyj:n osakkeilla alkoi maanantaina 7.9.2020 kaupankäyntitunnuksella PARTNE1.

- Partneran lähes 140-vuotisessa tarinassa on ollut monta vaihetta, joita jokaista yhdistää rohkeus uudistua yhteiskunnan mukana. Nyt matkamme jatkuu listayhtiönä. Listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen sekä osakkeiden läpinäkyvän arvostuksen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen. Vahva taloudellinen tilanteemme antaa hyvän perustan liiketoimintamme kehittämiselle, emmekä hakeneet listautumisen yhteydessä markkinoilta uutta pääomaa, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jari Pirkola.

Listautuminen toteutettiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä. Vanhat omistajat saivat osakkeensa uudelle kauppapaikalle.

Partnera on Oulun Puhelimen perillinen ja omistajia on tällä hetkellä lähes 27 000. Oulun kaupunki omistaa 47 prosenttia Partneran osakekannasta. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin tytäryhtiö Foamit Group Oy lasinkierrätysyhtiö ja yksi Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Konserniin kuuluu myös pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy sekä muita omistuksia.

Lisätietoja:

Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell

Partnera Oyj:n toimitusjohtaja Jari Pirkola

Partnera lyhyesti

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiö rakentaa liiketoimintakonsernia pääasiallisesti omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista