Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupunki sai toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Suomen UNICEF on myöntänyt Oulun kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus on voimassa neljä vuotta. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin joulukuussa 2017.

UNICEFin mukaan Oulussa on toteutettu järjestelmällistä ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää lapsenoikeustyötä. UNICEF kiittää Oulua siitä, että valitut kehittämisen kohteet ovat laaja-alaisia ja toimenpiteet ovat olleet riittävän mittavia.

Hyviksi esimerkeiksi UNICEF nostaa esimerkiksi sen, että kaupungin henkilöstöä on koulutettu laajasti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä lapsille, nuorille ja perheille on järjestetty ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Lasten osallisuus on aktiivista myös kaavahankkeissa.  

”Oulun toiminnassa välittyy koko kaupungin ja kaikkien toimialojen vahva sitoutuminen lapsiystävällisyyden kehittämiseen. Kaikki ei ole Oulussakaan vielä valmista, mutta hyvällä tiellä ollaan”, lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta sanoo.

Oulussa lapset nähdään kasvavassa määrin tasa-arvoisina kuntalaisina, ja heidän mielipiteitään ja toimintaansa arvostetaan. Kehittämistyötä on tehty yhdessä päättäjien, kaupungin työntekijöiden ja järjestöjen kanssa. 

”Lapset ja nuoret ovat olleet mukana sekä kaupungin palvelujen ja toimintojen kehittämisessä että lasten arjessa toteutuvien käytänteiden parantamisessa. Iloitsemme onnistumisista, mutta mietimme jo tiiviisti myös niitä teemoja, joita Oulussa tulee edelleen kehittää seuraavan neljän vuoden aikana”, Oulun lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Eija Ruohomäki kertoo.

Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

Lue lisää Oulun lapsiystävällinen kunta -työstä.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Vuonna 2020 lapsiystävällisyyttään kehittää UNICEFin tuella Suomessa jo 37 kuntaa. Malli tavoittaa lähes 30 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Lapsiystävällinen kunta -malliin voi tutustua Suomen UNICEFin sivuilla.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista