Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun Päivät siirtyy syyskuun ensimmäiselle viikonlopulle vuodesta 2022 alkaen

Oulun Päivät siirtyy syyskuun ensimmäiselle viikonlopulle vuodesta 2022 alkaen. Tapahtuma-ajankohta määräytyy syyskuun ensimmäisen lauantain mukaan ja on kestoltaan kolme päivää perjantaista sunnuntaihin. Muutoksen astuessa voimaan vuonna 2022 Oulun Päiviä vietetään 60-vuotisjuhlien merkeissä 2.–4.9.2022.

Syyskuu on tapahtuman perinteinen ja alkuperäinen ajankohta. Vuosina 2013-2021 Oulun Päiviä on vietetty kesäkuussa ja tapahtumat ovat levittäytyneet kolmen viikon ajanjaksolle.

Oulun Päivien ajankohdan palauttamisella syyskuun alkuun ja kolmipäiväiseen muotoon pyritään vahvistamaan Oulun Päivien identiteettiä, jotta sekä yleisö että media voivat 

mieltää sen selkeästi tunnistettavaksi tapahtumaksi. Ajallisen tiivistämisen jälkeen Oulun Päivien toteutukseen ja markkinointiin kohdennettavat resurssit voidaan käyttää tehokkaammin, ja sen ohjelmistoa voidaan keskittää esimerkiksi kaupungin keskusta-alueelle näyttävämmin ja laadukkaammin. Samalla voidaan luoda kiinnostavia tapahtumia myös kaupungin reuna-alueille.

Ajankohdan muutos ei muuta tapahtuman yhteisöllistä tuotantotapa eikä myöskään Oulun Päivien perinteistä ohjelmasisältöä. Oulun Päivät on sisällöllisesti kotiseututapahtuma ja yleisfestivaali, jossa tapahtumalajeja ja sisältöjä ei ole etukäteen rajoitettu. Oulun Päivien ohjelmaan sisältyy vuosittain toistuvat tapahtumat, kuten Rumputukset ja julistukset sekä tervehdyskäynnit nuorimman ja vanhimman oululaisen luona ja Oulun Päivien luonteenomaiset tapahtumalajit, kuten tutustumiskohteet, avoimien ovien päivät, aktiviteetit, retket ja yleisesti kulttuuriohjelmisto tapahtumakirjoltaan laaja-alaisesti.

Ohjelmistoon on jatkossa mahdollista sisällyttää kärkitapahtumiksi esimerkiksi Kuusisaaren tapahtumapuistossa tai Raatin stadionin alueella järjestettäviä konsertteja tai muita suurtapahtumia. 

Oulun Päivien toteutuksesta vastaa Oulun kaupungin Viestintä- ja tapahtumaryhmän tapahtumayksikkö.

Lisätiedot:

viestintäjohtaja Mikko Salmi, Oulun kaupunki

 

Oulun Päivien historiaa

 

Oulun Päiviä on järjestetty vuodesta 1962. Se on Oulun vanhin kulttuuritapahtuma ja yksi vanhimpia tapahtumia maassamme. Oulun Päivien ohjelmaa on rakentamassa yli 100 yhteistyökumppanin verkosta ja ohjelmistossa keskimäärin 100 tapahtumaa. Oulun Päivien kävijämäärä on ollut keskimäärin 55 000.

Oulun Päivien ajankohta on lähes koko sen 60-vuotisen historian ajan ollut syyskuun ensimmäinen viikonloppu. Kun Oulu-seura ry aloitti Oulun Päivien vieton vuonna 1962, se järjestettiin ensimmäisen kerran yksipäiväisenä 26.9., päivämääränä, jolloin Oululle sai kaupunkioikeudet vuonna 1610. Tapahtuma-ajankohta siirrettiin ensimmäisen kerran jälkeen säätilan ja järjestelyiden toteutuksen kannalta suotuisampaan ajankohtaan syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun ja pidettiin pitkään kaksipäiväisenä. 2000-luvun puolivälissä ohjelmisto ja kiinnostus tapahtumaa kohtaan oli kasvanut siinä määrin, että tapahtuma-aikaan lisättiin perjantai.

Monikuntaliitosvuonna 2013 Oulun Päivien tapahtuma-aikaan tehtiin sen historian radikaalein ja paljon keskustelua herättänyt muutos ja muun muassa paljolti liitoskuntia ajatellen ja tiettyjen ulkotiloissa tapahtumia tuottavien tapahtumajärjestäjien toiveita kuunnellen. Oulun Päivät muuttui kolmipäiväisestä tapahtumasta yli kolmiviikkoiseksi tapahtumasateenvarjoksi, joka alkoi juhannusta edeltävästä viikonlopusta ja kesti heinäkuun ensimmäiseen viikonloppuun. Tapahtuman toiminta-ajatus pysyi samana kuin ennenkin, mutta tapahtuma muuttui kesäiseksi kaupunkifestivaaliksi ja tapahtumasateenvarjoksi.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista