Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Sosiaalista luottoa heikoimmassa asemassa oleville pienituloisille

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 13.10.2020, että kaupungin myöntämä sosiaalinen luotto suunnataan jatkossa ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pienituloisille henkilöille, joilla on sosiaalipalveluiden erityisen tuen tarve. Syynä voi olla esimerkiksi henkilön vamma, sairaus, edunvalvonnan tarve tai taitamattomuus talouden hoidossa, jolloin henkilö tarvitsee yhtä aikaa monenlaista ammatillista tukea.

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen ja sen saajalla tulee olla riittävä maksukyky lainan hoitamiseen.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa pienituloisella henkilöllä on maksukykyä, mutta hänellä ei ole muuta mahdollisuutta järjestellä kokonaisvelkojaan tai saada lainaa välttämättömiä hankintojaan varten. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että henkilö ei täytä yksityishenkilön velkajärjestelyn kriteerejä tai hänellä on jokin este saada kohtuuehtoista lainaa avoimilta lainamarkkinoilta. 

Lautakunta hyväksyi myös sosiaalisen luoton soveltamisohjeet sekä luoton yleiset ehdot, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen. Kaupungin sosiaalisen luoton ehtoja on muutettu opintotuki- ja toimeentulotukilain sekä oikeuskäytännön muutosten vuoksi.

Jatkossa asiakkaan sosiaalisen luoton tarpeen selvittäminen ja talousneuvonta tulee osaksi perussosiaalityötä, jota tehdään Oulussa kaikissa hyvinvointikeskuksissa. Sosiaalisen luoton myöntämisestä päättää hyvinvointipalvelujen asiantuntija.

Sosiaalista luottoa on mahdollista saada esimerkiksi velkojen järjestelyyn, välttämättömiin asunnon korjauskustannuksiin, työn edellyttämän auton tai työvälineiden hankintaan tai muihin välttämättömiin käyttötarkoituksiin, jos luotto edistää henkilön itsenäistä selviytymistä ja talouden hallintaa pitkällä aikavälillä.

Sosiaalinen luotto on kunnalle harkinnanvarainen tehtävä. Velkaantuneen henkilön talous- ja velkaneuvonnasta vastaa valtio.

Lue lisää sosiaalisesta luotosta verkkosivuiltamme.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista