Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Syanobakteeritiedote 18.7.2019

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa

Pyykösjärven uimarannan vedessä on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää. (Taulukko 1.) Ulosteperäistä saastumista ilmaisevien E.coli -bakteerien ja enterokokkien osalta vesi täyttää laatuvaatimukset.

Syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.


Tämän vuoksi:

  • VÄLTÄ UIMISTA RUNSAIDEN SYANOBAKTEERI-ESIINTYMIEN AIKANA, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
  • JOS UIT, KÄY AINAKIN SUIHKUSSA UIMISEN JÄLKEEN.
  • PIDÄ LAPSET POISSA RANNASTA RUNSAIDEN SYANOBAKTEERI-ESIINTYMIEN AIKANA, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.


Taulukko 1. Syanobakteerien eli sinilevien esiintymisen runsauden arviointi.

Arvio

Uimaveden kuvaus

Ei havaittu

Uimaveden pinnalla tai veden rajassa ei ole havaittu syanobakteereja.

Havaittu vähän

Syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä.

Havaittu runsaasti

Uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä 
syanobakteerilauttoja tai rannalle on ajautunut syanobakteerikasaumia.

Havaittu erittäin runsaasti

Syanobakteerit muodostavat laajoja lauttoja tai niitä on ajautunut uimarannalle
paksuiksi kasaumiksi.

 

Lisätietoja antaa Seija Karjalainen, kemisti, p.044 703 6719. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista