Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Taksiliikenne vapautui 1.7. – muutokset Oulun kaupungin kuljetuspalveluissa vähäisiä

Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7. alkaen, minkä myötä taksiliikenne vapautui ja muun muassa enimmäistaksoista luovuttiin. Tämän johdosta Oulun kaupunki on kilpailuttanut vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksen perusteella Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on valinnut autoilijat, jotka ajavat jatkossa kuljetuspalvelumatkoja Oulussa kolmella alueella: 1. Kanta-Oulu ja Oulunsalo, 2. Haukipudas sekä 3. Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki.
 
Kuljetuspalvelua käyttäviä oululaisia on noin 4000. Palvelun myöntämiskriteerit eivät muutu, ja asiakkailla säilyvät samat palvelut kuin aikaisemminkin.  
 
Kuljetuspalveluja järjestettäessä on otettu huomioon, että valitut autoilijat pystyvät hoitamaan palvelun laadukkaasti entiseen tapaan. Taksiautoilijoille on järjestetty koulutusta, jossa mukana on ollut vammaisia henkilöitä perehdyttämässä kuljettajia.
 

Kuljetuspalvelumatkoja ajavat autoilijat 1.7.2018 alkaen: 

Alue 1: Kanta-Oulu ja Oulunsalo
Palvelutaksi Virpi Oy

Alue 2: Haukipudas
Palvelutaksi Virpi Oy
Rillas Oy

Alue 3: Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki
Aatoksen taksipalvelu
Simo Erik Karjalainen
Taksi Jari Holmi
Taksiliikenne ja traktoriurakointi Pasi Tolonen
Taksipalvelu Junnonaho Oy
Tapsan kuljetuspalvelu
 

Kuljetuspalveluiden käytännöt säilyvät muutamaa muutosta lukuun ottamatta ennallaan. Olennaisimmat 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset: 

Kaikki kuljetuspalveluiden matkat tilataan matkapalvelukeskuksesta, p. 08 5584 4015. 
 
Suorasoitto-oikeudet poistuvat eli kuljetuspalvelua ei voi tilata suoraan taksiautoilijoilta. Matka tilataan aina matkapalvelukeskuksesta.

Matkat tulee tilata, kuten aiemminkin, viimeistään tuntia ennen tarvittavan kyydin tuloaikaa. Mikäli asiakkaalla on tiedossa seuraavan päivän matkan ajankohta, suositellaan, että matka tilataan jo edellisenä päivänä.

Jos asiakkaalle on tehty päätös vakiotaksioikeudesta (ns. tuttutaksioikeus), se säilyy. Tuttutakseina voivat jatkossa olla kuitenkin vain tässä kilpailutuksessa valitut sopimusautoilijat.

Jos asiakas ei saa  yhteyttä matkapalvelukeskukseen 15 minuutissa, voi taksin tilata suoraan kilpailutuksessa valituilta takseilta. Matka korvataan jälkikäteen kuitteja vastaan.
 
 
Asiakkaille on lähetetty kuljetuspalveluita koskeva tiedote ja he saavat tarvittaessa lisätietoa palveluohjausyksiköstä. Lisäksi palvelusta voi antaa palautetta osoitteessa ouka.fi/palaute.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista