Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Turvallinen Oulu -hankkeen sisällöstä ja TikTok-videosta levitetty virheellistä tietoa

Turvallinen Oulu -hankkeesta on levitetty viikonlopun aikana tahallisesti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä ja Facebookissa, virheellistä tietoa.  

Turvallinen Oulu -hankkeen päätavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hankkeessa on kuusi toimenpidekokonaisuutta. Yhden toimenpiteen tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille psykososiaalista tukea kriisitilanteissa ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Kohderyhmänä on myös lapset ja nuoret, jotka ovat kohdanneet uhkaa, häirintää tai seksuaalista kaltoinkohtelua.  

Tätä työtä tekee moniammatillinen Nopsa-tiimi, joka koostuu psykiatrisesta sairaanhoitajasta, sosiaaliohjaajasta, terveydenhoitajasta, erityisopettajasta ja nuorisotyöntekijästä. Tiimi työskentelee myös siellä missä lapset ja nuoret viettävät aikaansa eli myös sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Sosiaalisen median kautta tehtävän työn tavoitteena on tavoittaa palvelun piiriin nuoria, sekä antaa informaatiota mm. oman kehon rajojen suojaamisesta.  

Nopsa-tiimin tekemän TikTok-videon tavoitteena on vahvistaa nuoria oman kehon rajojen suojaamiseen. Kyseisen TikTok-videon idea on syntynyt somessa jo vuosia sitten, aiemmin siitä tehtiin versioita YouTubeen, mutta vuodesta 2019 tanssivideota alettiin versioida TikTokissa.  

Sosiaalisessa mediassa on tyypillistä meemi-tyyppiset videot, joita kopioidaan. Nopsa liittyi tanssillaan nuorten maailmassa suosittuun meemiin. Tiimin työtehtäviin kuuluu myös sosiaalisessa mediassa toimiminen ja video tuotettiin sinne ilman erillistä budjettia. Nopsa-tiimin tuottamaa TikTok-videota levitettiin laajasti viikonlopun aikana. Harmillisesti videoon liitettiin tahallisesti virheellistä tietoa, kuten että videon tekeminen olisi ollut kallista tai tarkoitus olisi muu kuin häirinnän ennaltaehkäisy. 

Turvallinen Oulu -hanke on aloittanut toimintansa kesällä 2019 Oulussa ilmenneiden seksuaalirikostapausten vuoksi. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hankkeen on arvioitu kestävän vuoden 2021 loppuun. Hanketta rahoittaa Oulun kaupungin lisäksi opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Lisätietoa: www.ouka.fi/turvallinenoulu 

Mitä toimenpiteissä on saatu aikaiseksi maaliskuuhun 2020 mennessä

  • 1. toimenpiteen tavoitteena luoda eheä turvataitokasvatuspolku kaikille oululaisille lapsille esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Tähän mennessä on tavoitettu noin 300 lasta ja vanhempainilloissa noin 120 vanhempaa. Tavoitteena on, että kaikkiin Oulun esiopetus- ja perusopetusyksiköihin otetaan käyttöön opettajien toteuttama tehostettu turvataitokasvatuspolku hankkeen aikana. Materiaalien ja toimintamallin pilotointi alkaa nyt kevään aikana neljässä koulussa.  Väkivallaton lapsuus-toimenpideohjelman mukaista työtä on tekemässä kaksi työntekijää.
  • 2. toimenpiteen tavoitteena on lisätä Oulun alueen ammattilaisten osaamista mm. seksuaaliväkivallasta. Tavoitteena on kouluttaa lähes 3000 työntekijää vuosien 2019-2020 aikana.  Nyt on tavoitettu noin 500 ammattilaista koulutusten kautta, Ouluun on koulutettu mm. 15 turvataitokasvattajaa. Osahankkeessa työskentelee yksi työntekijä.   
  • 3. toimenpiteessä psykososiaalista tukea antava Nopsa-tiimi (5 työntekijää) on kohdannut kaikkiaan noin 4 000 henkilöä, pääosin lapsia ja nuoria, toiminnassaan. Pääosin kohtaamiset ovat tapahtuneet kouluilla esim. turvataitokasvatustunneilla, välituntitoiminnassa sekä kriisityön kohtaamisissa, joissa on mm. annettu tukea seksuaalista häirintää ja kaltoinkohtelua kohdanneille. Toiminta on alkanut 8/2019. 
  • 4. toimenpiteessä työskentelevällä nuorisotyön Kaasilla-tiimillä (4 työntekijää) on ollut kaikkiaan noin 2 500 kohtaamista keskustan alueella mm. nuorisotiloissa ja Valkeassa.  
  • 5. toimenpiteen kautta toteutettiin syksyn 2019 aikana lähes 50 rauhantekoa 500 8-luokkalaisen nuoren toteuttamana. Gutsy Go videot ovat nähtävissä Oulun kaupungin Youtube-kanavalla. 
  • 6. toimenpiteen kotouttamisen tehostamisen toimia tulee tekemään yhteensä kolme kokoaikaista työntekijää, joista viimeisin on aloittanut maaliskuun alusta. Lisäksi maahanmuuttajien parempaa kotoutumista on edistetty verkostoyhteistyön keinoin.  Business Oulun osuudessa on kohdattu lukuisia asiakaita, joita on tuettu koulutuksen, työllisyyden ja yrityksen perustamisen suhteen.   

 

Lisätietoja:  
Kati Kaarlejärvi 
projektijohtaja, Turvallinen Oulu-hanke 
040-1677049 
kati.kaarlejarvi@ouka.fi 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista