Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa 2.7.2020

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 29.6.2020 uimavesinäytteet Oulun seudun yhdeksältä EU–uimarannalta. Kaikkien tutkittujen uimarantojen uimavesien indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuudet alittivat STM:n asetuksessa 177/2008 annetut toimenpiderajat ja täten täyttävät uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Rannoilla ei tuolloin havaittu sinilevää. Sinilevää ei havaittu myöskään Jäälinjärvellä, Kuivasjärvellä, Pyykösjärvellä eikä Lämsänjärvellä tiistaina 30.6.2020. Nämä neljä järveä kuuluvat erilliseen valtakunnalliseen sinileväseurantaohjelmaan. Niistä sinilevät tarkistetaan viikoittain.

Taulukko 1. Uimavesinäytteiden laatu 29.6.2020


Sisämaan vesille ja rannikkovesille on annettu erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot.

Taulukko 2. Yksittäisten valvontatutkimustulosten toimenpiderajat:
 

Muuttuja

sisämaan vedet

rannikon vedet

 

(pmy/100 ml)

(pmy/100 ml)

Suolistoperäiset enterokokit

400

200

Escherichia coli

1 000

500

Syanobakteerit (sinilevät)

Havaittu uimavedessä tai rannalla

 

Seuraavat uimavesinäytteet kaikilta alueen yleisiltä uimarannoilta otetaan viikolla 30.

Lisätietoja: Seija Karjalainen, kemisti, p. 044 703 6719

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista