Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Uudenlaista perhevalmennusta Kaakkurin, Kontinkankaan ja Myllyojan neuvoloissa

Kaakkurin, Kontinkankaan ja Myllyojan neuvolat kokeilevat uudenlaista perhevalmennusta ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille. Aiemman ryhmävalmennuksen sijasta perhevalmennus järjestetään vanhemmille suunnattuna iltatapahtumana.

Kontinkankaan ja Myllyojan neuvoloiden perhevalmennukset järjestetään yhteistyössä Oulun Ammattikorkeakoulun terveysalan yksikön kanssa.

Perhevalmennustapahtumissa on mukana muun muassa neuvolan terveydenhoitajia ja terveydenhoitajaopiskelijoita, fysioterapeutti, puheterapeutti, suuhygienisti sekä perhetyön ja kotipalvelun edustus. Lisäksi toimintaansa esittelevät esimerkiksi Oulun seurakunnat, kirjasto, Nuorten Ystävien Vanhempien akatemia, Imetyksen tuki, Kantoliinayhdistys Suojasa sekä Oulun ensi- ja turvakoti. Tapahtumat ovat maksuttomia.

Ensimmäinen perhevalmennustapahtuma järjestettiin Kaakkurissa kesäkuussa. Kontinkankaan ja Myllyojan neuvoloiden ensimmäiset uudenlaiset perhevalmennukset olivat syyskuussa. Myönteisen palautteen pohjalta kokeilua jatketaan, ja seuraavat tapahtumat tulevat marraskuussa.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista