Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Uusi uutiskirje seuraa Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutumista

Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua hyväksyttiin kaupunginhallituksessa elokuussa 2019. Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista halutaan tehdä näkyvämmäksi uudella uutiskirjeellä.

Uutiskirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein. Jokaisessa numerossa on oma pääteema, mutta mukana on aina ajankohtaista asiaa myös muista aiheista. Uutiskirjeen voi tilata sähköpostiin, mutta jutut ovat luettavissa myös Oulun kaupungin verkkosivuilla. Uutiskirje korvaa vuodesta 2011 alkaen ilmestyneen Ilmastostrategiasta käytännön toimiin -katsauksen.

Kiertotalous

Ensimmäisen uutiskirjeen pääteemana on kiertotalous. Mukana on tietoa mm. kaupungille laadittavasta kiertotalouden tiekartasta, Ruskossa syntyvästä biokaasusta ja Oulun Veden aurinkopaneeleista. Muita aiheita ovat mm. CircVol-hankkeen kuulumiset, Hönttämäen koulun pilottiprojekti, hävikkiruokahanke ja Heinäpään palloiluhallin valaistusmuutoksen tuomat säästöt.

Yksi ympäristöohjelman neljästä painopisteestä on Toimimme resurssiviisaasti. Painopisteen yhtenä tavoitteena puolestaan on Toimiva kiertotalous. Tämän tavoitteen edistämiseksi on aloitettu Oulun Kiertotalouden tiekartan laatiminen. Valmista on tarkoitus tulla vuoden 2020 loppuun mennessä. Kiertotalouden edistämistä koskevat toimenpiteet koskettavat kaupungin jokaista palvelualuetta ja liikelaitosta. Kiertotalouden tiekartta on asiakirja, joka esittää tarvittavat toimenpiteet ja askelmerkit halutun tavoitetilan saavuttamiseksi. Tiekartassa keskitytään niihin kokonaisuuksiin, joihin kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Vuoden 2019 aikana Oulussa hyödynnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa kuutiota biokaasua, jolla korvattiin 1,6 litraa kevyttä polttoöljyjä. Biokaasua kerättiin Ruskon jätekeskuksen suljetulta ja nykyisin käytössä olevalta jätteiden loppusijoitusalueilta yhtensä 1,5 miljoonaa kuutiota. Lisäksi biokaasua tuotettiin kotitalouksilta ja kaupalta kerätyistä biojätteistä Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla Gasumin biokaasulaitoksella.

Oulun Veden isoissa vesilaitoksissa – Taskilan jätevedenpuhdistamolla sekä Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla – hyödynnetään aurinkopaneeleita jo viidettä vuotta. Yhteensä kolmella laitoksella on 948 aurinkopaneelia, joista saadaan sähköä lähes 200 000 kilowattituntia vuodessa. Taskilassa, jossa paneeleita on eniten, säästetään rahana vuodessa noin 10 tuhannen euron verran ostettavaa sähköä.

Lisätietoa ja uutiskirjeen tilaus: Ympäristöohjelman uutiskirjet

Oulun seudun ympäristötoimi, ilmastoasiantuntija Maarit Talvitie p. 040 670 5743 maarit.talvitie@ouka.fi

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista