Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Veneväylien kunnossapitoruoppaus alkaa ensiviikolla

Yhdyskunta‐ ja ympäristöpalvelut käynnistää veneväylien kunnossapitoruoppaustyöt. Kunnossapitoruoppaus toteutetaan tarvittavan vesisyvyyden turvaamiseksi veneväylillä. Työ alkaa ensiviikolla vk. 33 ja valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Kohteen pääurakoitsijana toimii R‐Towing Oy.

Työkohteet sijaitsevat Oulujoen suistossa, Rajahaudassa, Taskisenperällä, Kiiminkijoella, Kurtinhaudassa ja Martinniemessä. Ruoppausmassat läjitetään Oritkariin, Oulun sataman alueelle.

Ruoppaustyö voi aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Proomuja hinattaessa niiden ohjailukyky on rajoitettu. Veneilijöitä pyydetään hiljentämään vauhtia ruoppauslautan kohdalla, sekä väistämään hinaajaproomuyhdistelmää kapeilla paikoilla.


Lisätietoja

Urakoitsija: R‐Towing Oy Pekka Rahja p. 0400 382 652, Mikko Rahja p. 040 824 0323
Ruoppauskalusto päivystää VHF‐ kanavalla 8
Valvoja: Plaana Oy, Tero Antti p. 040 518 0624, Mari Valta p. 040 146 1050
Tilaaja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Tero Tuhkala p. 044 703 2690, Pertti Wirkkala p. 044 703 2213

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista