In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kulttuuri Kulttuuri

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman yksi painopistealue on kulttuurikasvatus.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen Kulttuurikapsäkki-työryhmä

  • toimii kulttuurikasvatuksen tukijana, asiantuntijana, kehittäjänä ja keskustelun ylläpitäjänä
  • suunnittelee vuosittaisen kulttuurikasvatuksen yhteisen teeman ja siihen liittyvät aloitus- ja loppujuhlat
  • suunnittelee koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Työryhmän muodostavat varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kulttuurituottaja, lastentarhanopettajia ja alaköökiläiset.

Alakööki

  • toimii Kulttuurikapsäkki-työryhmän "työrukkasena" ja kokoonkutsujana
  • järjestää koulutuksia ja muita tilaisuuksia varhaiskasvatushenkilöstölle
  • ylläpitää päiväkotien kulttuurivastaavien sähköpostilistaa ja lähettää sille tiedotteita ja vinkkejä
  • toimii varhaiskasvatuksen edustajan Kulttuuritiimi-työryhmässä, jossa on edustettuna Oulun kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, opetus- ja nuorisotoimi
  • organisoi ideoimansa päiväkotien ja kulttuurilaitosten välisen kulttuurikummitoiminnan

TUOHESTA TULEVAISUUTEEN - SUOMI 100 VUOTTA

Oulun varhaiskasvatuksen kulttuuriteemavuosi syksy 2016 - kevät 2018

Päiväkodeissa hyödynnetään kulttuurikasvatusopasta ja taideaineita  arkipäiväntoiminnoissa teemaan liittyen.

Lasten tulee päästä tasavertaisesti ja monipuolisesti nauttimaan omakohtaisista kokemuksista taiteen, kulttuurin ja leikin parissa.

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas (pdf)