Aamu-ja iltapäivätoiminta

Koulullamme järjestetään iltapäivätoimintaa lv 2017-2018.

Alakylän koulun iltapäivätoiminnan puhelinnumero
040 703 1095.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2017-18 koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Elokuusta 2015 lähtien ei järjestetä aamupäivätoimintaa.

Iltapäiväryhmät toimivat klo 11-16.30 kouluilla, nuorisotiloissa tai seurakunnan tiloissa.

Oulussa kaupungin nuorisopalvelut koordinoi koululaisten iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestäjinä ovat nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt ja ev.lut. seurakunnat.

Iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2017-18

Iltapäivätoiminnan maksu 100,00 €/kk.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit. Iltapäivätoiminnan maksu sisältää lisäksi välipalan.

Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta erän suuruuteen. Koulujen lomaviikkojen aikana ei ole iltapäivätoimintaa vaan tuolloin järjestetään päiväleirejä ja muuta toimintaa, joista tiedotetaan erikseen.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa sähköpostilla osoitteeseen apip[at]ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua.

Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kk-maksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään toimintapäivänä.

Ilmoittakaa lapsenne pois jäämisestä myös ryhmän ohjaajille.