Arviointi

Oulun kaupungin perusopetuksessa oppilasta arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1-5. Vuosiluokilla 6-9 käytetään numeroarvostelua. 

Lukuvuonna 2016-2017 arviointi yhtenäistyy Oulussa. Arviointikeskustelut tulevat osaksi oppilaan arviointia. Lisäksi oppilaan itsearviointi tulee käytänteeksi jokaisella vuosiluokalla. 

Eri oppiaineiden opettajien tulee arviointia suorittaessaan käyttää perusteena opetussuunnitelman nivelvaiheisiin kirjattuja hyvän osaamisen kriteerejä.