Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vähintään kerran lukukaudessa keskustella henkilökohtaisesti lapsensa opettajan kanssa. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja yhteisiä koko koulun vanhempainiltoja järjestetään tarvittaessa.

Kevätlukukaudella järjestetään seuraavan vuoden koulutulokkaille sekä esikoululaisille että heidän huoltajilleen tilaisuus tutustua kouluun ennen lukuvuoden alkua. 

Toivottavaa on, että huoltajat ja opettajat voivat keskustella lasta koskevista asioista muulloinkin joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostin välityksellä. On tärkeää, että oppilaan mahdollisiin ongelmiin puututaan puolin ja toisin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilasta koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti lapsen omaan opettajaan.

Koulu pyrkii tukemaan yhdessä kotien kanssa lasten monipuolista oppimista ja kasvatustyötä.

Yhteydenpidossa kodin ja koulun välillä käytämme pääsääntöisesti sähköistä Wilma-tietojärjestelmää.

Pikaohje Wilman käytöstä huoltajille:
http://www.starsoft.fi/public/?q=node/5725