Tervetuloa Alakylän kouluun!

Alakylän koululla annetaan perusopetusta vuosiluokilla 0-6.

Hallinnollisesti yhdistettyyn Alakylän kouluun kuuluvat Alakylän ja Tirinkylän opetusyksiköt. Pääkoululla Alakylällä toimii yksikköjen yhteinen esiopetusryhmä.

Koulussamme on 277 oppilasta, 19 opettajaa sekä 3 koulunkäynninohjaajaa.

Koulun esittely

Alakylän koulussa annetaan opetusta 0 - 6 vuosiluokille.
Hallinnollisesti yhdistettyyn Alakylän kouluun kuuluu Alakylän ja Tirinkylän opetusyksiköt.

Koulujen hallinnosta vastaa rehtori Vesa Rinta-Säntti.

Toiminta-ajatus

Rakennamme turvallista lapsuutta ja nuoruutta yhteistyössä kotien kanssa. Ohjaamme lasta ottamaan vastuuta koulutyöstään ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.

Arvot ja visio

Opetussuunnitelman mukainen opetustointa koskeva yhteinen arvopohja Alakylän koululla on seuraava:
Alakylän koulun oppilaat ovat yhteistyökykyisiä, tietoisia omista vahvuuksistaan ja heillä on hyvä itsetunto. He hyväksyvät ihmisten erilaisuuden. He huolehtivat terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja tekevät valintoja luontoa säästäen. He käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti, erottavat oikean ja väärän ja tiedostavat oman ainutkertaisuutensa. He ovat oppimismyönteisiä ja uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa niin koulussa kuin tulevassa elämässäkin.

Alakylän ja Tirinkylän koulujen täydennys:
Oppilaat arvostavat luontoa.

Visiomme: Maanläheisen mutkattomasti minäkuvaa kohentaen.

Keskeiset tavoitteet

Järjestämme opetusta ja koulunkäyntiä opetussuunnitelman mukaisesti siten, että oppilaat viihtyvät koulussa. On tärkeää, että lapsilla on ilo käydä koulua ja ilo oppia uusia asioita.

Tirinkylän opetusyksikkö

Tirinkylän yksikkö on 100 oppilaan koulu Kiimingissä. Koulu on rakennettu 1957 alunperin kaksiopettajaiseksi kyläkouluksi, mutta nykyisin opetettavia luokkia on kuusi. Luokka-asteet ovat 1-6.

Alakylän opetusyksikkö

"NIKIN KOULU" ELI VANHA KOULU


Hugo Aleksanteri Nikki oli koulumme ensimmäinen opettaja. Hän opetti Alakylässä lähes neljä vuosikymmentä. Siksi vanhinta koulurakennusta vieläkin kutsutaan Nikin kouluksi. Rakennusvaiheessa koulua kutsuttiin myös "Miljoonakirkoksi", koska se tuli paljon suunniteltua kalliimmaksi.
Koulurakennuksessa oli alunperin opettaja Nikin asunto, yksi luokkahuone ja veistosali. Kaksitoista ensimmäistä vuotta toiminnassa oli "Ylempi kansakoulu poikia ja tyttöjä varten". Vuonna 1932 koulun veistosalissa aloitti myös alakoulu, joka kuitenkin pian tilan ahtauden vuoksi siirrettiin Aution pirttiin.

 
UUDEMPI KOULU

Oppilasmäärä kasvoi myös Alakylässä sotien jälkeen voimakkaasti. Koulussa oli 1950 - luvun alussa jo kolme opettajaa. Opetustilat kävivät ahtaiksi. Sen vuoksi tarvittiin lisää tilaa. Uusi koulu valmistui vuonna 1954. Rakennuksen puutyöt urakoi kirvesmies Heikki Saarela.
Koululle saatiin tuolloin keskuslämmitys, sähkö ja muut "nykyajan mukavuudet". Keittiö saatiin myös saman katon alle.
Siihen aikaan täytyi lain mukaan rakentaa opettajien asuntotilat kouluille. Siispä yläkerta kokonaan oli opettajan asuntoja. Koulutilat olivat alakerrassa. Erillistä ruokalaa ei ollut, vaan järjestäjät hakivat keittiöstä ruoan luokkaan. Luokassa opettaja jakoi ruoan ja siellä myös syötiin.
Opettajien huone on sijainnut monessa eri paikassa, mm. nykyisessä opetusvälinevarastossa, ruokasalin ruoanjakelutilan paikalla sekä erityisopetusluokassa.
Oppilasmäärän koko ajan kasvaessa myös kellaritiloja jouduttiin ottamaan opetuskäyttöön. Entiseen halkovarastoon tehtiin englannin kielen opetusluokka. Tila toimi välillä kirjaston lainausasemana ja nykyisin siellä toimii koulukirjasto.

"MINISTERIN KOULU" ELI LAAJENNUSOSA

"Hyvä ministeri, tekisitkö meille uuden koulun. Käytävä on ahdas, vessoja liian vähän, 36:n oppilaan luokka hajoaa liitoksistaan. Kunnon liikuntasalia kaivataan ja veistoluokka on ihan liian ahdas. Kellarissa on enkkua, se on ihan kenkkua".
Tällaisen muistion koulumme oppilaat luovuttivat kulttuuriministeri Tytti Isohookana-Asunmaalle lokakuussa 1993.
Koululla oli jo kauan odotettu lisäopetustiloja. Ministerivierailu koululla käynnisti odotetun koulurakennushankkeen. Saimme kauniin ja toimivan koulurakennuksen käyttöömme hiihtoloman jäkeen maaliskuussa 1995. Laajennusosan vihkiäiset pidettiin 9.12.1995. Tässä rakennuksessa on upea liikuntasali, joka on tärkeä koko kyläyhteisölle.
Vaikka kolme koulurakennusta ovat eri vuosikymmeniltä, ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Koulunkäynnille meillä on viihtyisät ja turvalliset puitteet.