Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Oulun kaupungin opetustoimen perusopetuksen opetussuunnitelma:
http://www.ouka.fi/opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kiimingin alueella esi- ja alkuopetuksen sisältöalueet noudattavat Joustavan alkuopetuksen sisältöjä.