Oppilashuolto

Oppilashuolto on osa koulumme opetus- ja kasvatustoimintaa ja sen avulla koulussamme edistetään kaikkien oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Rehtori vastaa oppilashuollosta.

Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka on säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen tiimi. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin ja erityisopettajien lisäksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä ryhmä muodostetaan tapauskohtaisesti ja lapsen huoltajat kutsutaan kokoukseen. Mukana voi olla tarvittaessa myös koululääkäri ja muita koulun ulkopuolisia tahoja.

Yhteystiedot:

rehtori Vesa Rinta-Säntti 0400 769 106
vararehtori Päivi Hölttä 050 406 5854
luokanop. Anu Porkola     044 5963 296
erityisop. Eija Holappa     050 5628 222
koulutervh. Jenni Uusitalo 050 3167 651
koulukuraattori Erja Romppainen 044 703 9662
koulupsykologi Essi Alaluusua 044 703 9654