Oppilaskunta

Lukuvuonna 2017-2018

Oppilaskuntatoimintaa järjestetään molemmissa yksiköissä. 

Koulumme oppilasta valitaan oppilaiden äänestyksellä molempien yksiköiden oppilaskunnanhallituksen jäsenet. Valitut oppilaat toimivat oppilaskunnan hallituksessa koko lukuvuoden ajan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu molemmissa yksiköissä kerran kuukaudessa. 

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat ovat Alakylän yksikössä Antti Untola ja Tirinkylän yksikössä Päivi Kilpeläinen.