Painotukset

Koulumme painopistealueet pohjautuvat osaltaan keväällä 2011 ja keväällä 2013 tehtyihin kyselyihin oppilaiden vanhemmille ja koulun opettajille. Koulumme painopistealueet ovat: luonto, luovuus, yritteliäisyys, maanläheisyys, hyvät käytöstavat ja työyhteisötaidot.