Rehtorin terveiset

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Koulu on lähtenyt hyvin käyntiin ja kesälomalta palanneet oppilaat ovat olleet innokkaina aloittamaan uutta lukuvuotta. Koulumme henkilökunta muuttui hieman viimevuodesta. Pari opettajaa vaihtoi toisiin kouluihin (Jasmin Planting ja Elina Pakisjärvi) ja saimme maailmalta takaisin määräaikaisella virkavapaalla olleen opettajan Kati Mäntylän. Jäälin koululta kouluumme tuli uusi opettaja Maria Kosola ja Tirinkylässä on uusi erityisopettaja Johanna Mikkonen Jokirannan koululta. Muuten opettajakaartimme on entisellään. Ohjaajapuolella on myös muutoksia siten, että ip-ohjaajana aloitti Irja Hummastenniemi, Katja Junnonaho lähtee opiskelemaan elokuun lopussa ja sijaisena aloitta Pia Kurkela. Tervetuloa kaikki uudet työntekijät.  

Koulumme oli viimevuoden kielikokeilussa, jossa A1 kieli aloitettiin jo 1.-luokan syksyllä. Nyt tuo muutos tuli myös perusopetuslakiin, joten 1-luokkalaiset aloittavat kieliopinnot tammikuussa 2020. Tämä johtuu siitä, että laki muuttuu vuoden alusta.

Koulukokonaisuuteemme kuuluu kaksi toimipistettä Alakylän ja Tirinkylän koulut. Oppilasmäärämme Alakylässä on 195 ja Tirissä 97. Yhteismäärämme on siis hieman alle 300 koululaista. Vararehtorina jatkaa Päivi Hölttä Tirinkylän yksikössä ja vastuuopettajana Alakylässä Anu Porkola. Yhteystiedot löytyy koulun kotisivuilta.

Koulumme motto (”Maanläheisen mutkattomasti minäkuvaa kohentaen”) kuvastaa edelleen hyvin arjen toimiamme. Korostamme koulussa viihtymistä ja pyrimme ottamaan jokaisen oppilaan yksiönä huomioon. Työstämme koululla uutta suunnitelmaa, jossa pyrimme lisäämään oppilaiden osallisuutta, hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Kiusaamiseen suhtaudumme vakavasti ja pidämme ehdotonta 0-toleranssia kiusaamiselle. Puutumme kaikkiin meille tietoon tulleisiin tapauksiin välittömästi.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta.

 

Vesa Rinta-Säntti, rehtori