Rehtorin terveiset

Hyvät Alakylän koulun oppilaiden huoltajat ja oppilaat

Alakylän koulu muodostuu kahdesta opetuspisteestä. Alakylän ja Tirinkylän opetuspisteistä. Toimipisteiden välinen etäisyys on noin 4,5 km. Molemmat koulut sijaitsevat Kiiminkijoen läheisyydessä luonnonkauniilla paikalla.  Oppilasmääriltään toimipisteissä on noin 177 ja 100 oppilasta. Kokonaismäärältään liikutaan hieman alle 300 oppilaassa.  Uudessa Oulussa koulualueet on jaettu neljään alueeseen ja Alakylän koulu kuuluu Itäiseen alueeseen. Omaa aluettamme johtaa ja koordinoi aluerehtori Lucina Hänninen. Tällä itäisellä alueella on 16 perusopetusta antavaa koulua ja oppilaita on noin 5000.

Lukuvuonna 2016 jatkamme kansainvälisen yhteistyön erasmus+-hanketta, jossa on mukana Alakylän toimipiste. Yhteistyökoulut ovat Kroatiassa ja Tsekissä. Tiedotamme vanhemmille ja lapsille hankkeesta lukuvuoden aikana asiasta lisää.

Opetustoimi on ollut siirrettynä Oulun opetustoimen alaisuuteen jo elokuun alusta 2012. Toimintaympäristöjen muuttuessa olemme kaikki joutuneet opettelemaan uutta ja sopeutumaan uusiin käytänteisiin. Työ on ollut haastavaa kaiken sen normaalin työn lisäksi, mitä kouluissa tehdään. Uuteen Ouluun siirtyminen on tuonut tullessaan monia muutoksia koko henkilöstön arkeen, mutta oppilaiden koulunkäyntiin muutokset eivät juurikaan ole vaikuttaneet. Tulevana lukuvuonna suurimpana haasteena on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto.

Jotta voimme tarjota oppilaille parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaa varten, on opetuksen seurattava aikaansa. Olemmekin panostaneet uuteen pedagogiikkaan, oppimisympäristöihin ja opetuskäytänteisiin, esim. kehittämällä yhteisopettajuutta, hankkimalla älytauluja ja ajanmukaistamalla sähköisiä oppimateriaaleja, tietokoneita jne. Koulumme onkin omalla tavallaan samanaikaisesti perinteitä vaalivaa, mutta myöskin tulevaisuuteen positiivisesti katsova turvallinen oppimis- ja kasvamispaikka alueemme lapsille.

Toivotan hyvää lukuvuotta 2016-2017

Vesa Rinta-Säntti, rehtori