Allinpuiston päiväkoti

  • Postiosoite postal Allitie 3 90150 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin johtaja Annukka Hulkkonen cell 044 703 5376
  • Aukioloajat ma–pe 6.30–17.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Allinpuiston päiväkoti

Allitie 3
90150 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

Puolukat p. 044 703 5423
Kaakkurit p. 050 597 6236
Haapanat  p. 050 365 2701
Allit p. 044 703 5326
The Swans p. 044 703 5327
Joutsenet p. 044 703 5289
Mansikat p. 044 703 5422
Mustikat p. 044 703 5424

Päiväkodin johtaja

Annukka Hulkkonen
p. 044 703 5376
annukka.hulkkonen@ouka.fi

Varajohtaja

Auli Kangas
p. 050 371 3761
auli.k.kangas@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna Sulasalmi 
p. 040 763 0559
minna.sulasalmi@ouka.fi

Ryhmät


Puolukat

Ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia sekä varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Tärkeimpiä asioita, jotka ohjaavat työtämme lasten kanssa, ovat turvallisuuden ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen, luottamus henkilökunnan ja vanhempien välillä, avoimuus ja hyvä perushoito.  Alle kolmivuotiaiden ryhmässä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on  erityisen tärkeässä asemassa.


Mansikat

Ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia sekä varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.
Tavoitteena turvallinen ja lämmin ilmapiiri, yksilöllinen huomioiminen ja kiireetön päivärytmi jossa painottuu  hyvä perushoito! Alle kolmivuotiaiden ryhmässä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on  erityisen tärkeässä asemassa.

Mustikat - EI TOIMINNASSA TÄLLÄ HETKELLÄ

Ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia sekä varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

 Kaakkurit

Ryhmässä on 4-5-vuotiaita lapsia sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kaakkureissa tarjotaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.
Toimintakautena 2019 - 2020  toiminnan lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka. 

 

 Allit

Ryhmässä on 2-4-vuotiaita lapsia sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Alleissa tarjotaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Ryhmässä näkyy lapselle ominaisin tapa toimia eli leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen. Joutsenet

ryhmässä on 3–5-vuotiaita lapsia sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toimintamme on monipuolista, kokemuksia ja elämyksiä antavaa. Iloitsemme yhdessä oppimisesta.


 The Swans

Englanninkielen kielikylpyryhmä 4–6-vuotiaille. Ryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kaikki toiminta tapahtuu englanninkielellä. Oppimismenetelmä on learning by doing. Ryhmän aikuisilla on kaikilla hyvä englanninkielen taito (koulutus).

 

Päiväkodilla on valmius ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ruotsia äidinkielenään puhuville lapsille.

Dagis har möjligheten att organisera dagvård på svenska språket för dem som talar det som modersmål.

Esiopetusryhmät

Haapanat

on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä, jossa on kolme varhaiskasvatuksen opettajaa. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Teemme yhteistyötä lähikoulujen kanssa. 

 

The Swans

Englanninkielen kielikylpyryhmä 4–6-vuotiaille. Ryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja  varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kaikki toiminta tapahtuu englanninkielellä. Oppimismenetelmä on learning by doing. Ryhmän aikuisilla on kaikilla hyvä englanninkielen taito (koulutus). Englanninkielinen esiopetus esiopetusikäisille.

 

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme


Allinpuiston päiväkoti, aikaisemmalta nimeltään Höyhtyän lastentalo, on valmistunut syyskuussa 1963. Ensimmäiset lapset tulivat taloon tammikuussa 1964. Päiväkoti on pitkän toimintansa aikana muotoutunut ryhmiltänsä aina tarpeiden mukaan ja tällä hetkellä ryhmiä on seitsemän.

Päiväkotimme sijaitsee Höyhtyän rauhallisella asuinalueella lähellä Lintulampea, hyvien kulkuyhteyksien päässä keskustasta.

Ulkoliikuntaan käytämme lähikoulujen urheilukenttiä ja lähiluontoa. Näillä alueilla yleisurheillaan, suunnistetaan, retkeillään, hiihdetään ja luistellaan. Pihamme on suuri, vehmaiden havu- ja lehtipuiden reunustama, kolmen erillisen pihan kokonaisuus.

Isompien lasten piha on maastoltaan vaihteleva, joten kesä- ja talvileikkeihin on reilusti tilaa.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Allinpuiston päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Päiväkotimme toiminta-ajatus on perusturvasta onnistumisen iloon.

Meillä korostetaan toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta, tekemisen iloa ja onnistumista, asioiden loppuun suorittamista ja mielenkiinnon herättämistä asioiden oppimiseen. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lapsen itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, empatiakykyä, uteliaisuutta ja omatoimisuutta.

Päiväkodissa järjestetään leikkikerho- eli theraplay-toimintaa, kili-tuokioita eli kieli- ja liikuntaharjoituksia, psykomotorisia liikuntaleikkejä ja opetetaan mm. roolileikkiä.

Leikki

Meillä lapsen päivään kuuluu sekä leikkiä että ohjattua toimintaa, sisällä ja ulkona. Leikille varaamme runsaasti aikaa ja mahdollisuuksia myös pitkäkestoiseen leikkiin sisätiloissa. Huomioimme kaveruussuhteet niin, että jokaiselle lapselle löytyy oma hyvä kaveri.

Leikkiä kehitetään lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen tarpeiden mukaan. Useimmat asiat opetetaan lapsille leikinomaisin keinoin. Leikki on keskeisellä sijalla ryhmän toiminnan suunnittelussa. Leikkiä havainnoidaan päivittäin, se on jatkuvaa ja oleellinen osa työtämme.

 

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta on yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä toimintamuodoista. Pienryhmiä käyttämällä pyritään tukemaan lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia. Pienryhmät mahdollistavat erilaisten oppimistyylien ja oppimistavoitteiden huomioimisen toiminnassa.

Jokaisella "kotiryhmällä" on oma aikuinen. Silloinkin kun aikuinen vaihtuu, pysyy lapsiryhmä samana. Tämä helpottaa lasten tutustumista ja ryhmäytymistä.

Sijainti kartalla: Allinpuiston päiväkoti kartalla

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset