In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ryhmät Ryhmät

Puolukat
Puolukat

Ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia sekä lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tärkeimpiä asioita, jotka ohjaavat työtämme lasten kanssa, ovat turvallisuuden ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen, luottamus henkilökunnan ja vanhempien välillä, avoimuus ja hyvä perushoito.  Alle kolmivuotiaiden ryhmässä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on  erityisen tärkeässä asemassa.

Mansikat
Mansikat

Ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia sekä lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.
Tavoitteena turvallinen ja lämmin ilmapiiri, yksilöllinen huomioiminen ja kiireetön päivärytmi jossa painottuu  hyvä perushoito! Alle kolmivuotiaiden ryhmässä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on  erityisen tärkeässä asemassa.
 

Haapanat
Haapanat

on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä, jossa on kolme lastentarhanopettajaa. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Teemme yhteistyötä lähikoulujen kanssa.

Kaakkurit

on 5-6-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa on kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Esiopetusta annetaan omassa pienryhmässä yhdessä Haapanoiden kanssa.

 

Allit

Ryhmässä on 3–5-vuotiaita lapsia sekä kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Alleissa tarjotaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Ryhmässä näkyy lapselle ominaisin tapa toimia eli leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen.

Joutsenet

ryhmässä on 3–5-vuotiaita lapsia sekä kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Toimintamme on monipuolista, kokemuksia ja elämyksiä antavaa. Iloitsemme yhdessä oppimisesta.


JoutsenetThe Swans

Englanninkielen kielikylpyryhmä 4–6-vuotiaille. Ryhmässä on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Kaikki toiminta tapahtuu englanninkielellä. Oppimismenetelmä on learning by doing. Ryhmän aikuisilla on kaikilla hyvä englanninkielen taito (koulutus).

 

Lisäksi päiväkodilla on valmius ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ruotsia äidinkielenään puhuville lapsille.

Dagis har möjligheten att organisera dagvård på svenska språket för dem som talar det som modersmål.