In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Päiväkotimme toiminta-ajatus on perusturvasta onnistumisen iloon.

Meillä korostetaan toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta, tekemisen iloa ja onnistumista, asioiden loppuun suorittamista ja mielenkiinnon herättämistä asioiden oppimiseen. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lapsen itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, empatiakykyä, uteliaisuutta ja omatoimisuutta.

Päiväkodissa järjestetään leikkikerho- eli theraplay-toimintaa, kili-tuokioita eli kieli- ja liikuntaharjoituksia, psykomotorisia liikuntaleikkejä ja opetetaan mm. roolileikkiä.

Origamityöntekohetki

Leikki

Meillä lapsen päivään kuuluu sekä leikkiä että ohjattua toimintaa, sisällä ja ulkona. Leikille varaamme runsaasti aikaa ja mahdollisuuksia myös pitkäkestoiseen leikkiin sisätiloissa. Huomioimme kaveruussuhteet niin, että jokaiselle lapselle löytyy oma hyvä kaveri.

Leikkiä kehitetään lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen tarpeiden mukaan. Useimmat asiat opetetaan lapsille leikinomaisin keinoin. Leikki on keskeisellä sijalla ryhmän toiminnan suunnittelussa. Leikkiä havainnoidaan päivittäin, se on jatkuvaa ja oleellinen osa työtämme.

 

Meidän mustarastaat

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta on yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä toimintamuodoista. Pienryhmiä käyttämällä pyritään tukemaan lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia. Pienryhmät mahdollistavat erilaisten oppimistyylien ja oppimistavoitteiden huomioimisen toiminnassa.

Jokaisella "kotiryhmällä" on oma aikuinen. Silloinkin kun aikuinen vaihtuu, pysyy lapsiryhmä samana. Tämä helpottaa lasten tutustumista ja ryhmäytymistä.