Oulun asemakeskus

Oulun kaupunki on yhteistyössä VR Yhtymän, Liikenneviraston ja Senaatti Kiinteistöjen kanssa aloittanut esisuunnittelun nykyiselle rautatieasemalle ja linja-autoasemalle sekä niiden ympäristöön. Alustava tarkastelualue on Kainuuntien ja Kajaanintien sekä Ratakadun ja Rautatiekadun rajaama alue. Alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Tavoitteena on suunnitella alueelle monipuolinen liikenteen, työpaikkojen, palvelujen ja asumisen keskus. Liikenteellisesti aluetta kehitetään valtakunnalliseksi matkakeskukseksi matkustajien palvelutason parantamiseksi sekä alueen roolia Oulun julkisen liikenteen keskeisenä solmukohtana vahvistetaan. Tavoitteena on myös maankäytön merkittävä tehostaminen.

Esisuunnittelu käynnistyi vuoden 2014 loppupuolella toiminnallisen konseptin työllä ja selvitysten laatimisella. Selvitykset tähtäävät arkkitehtuuri- ja asiantuntijakilpailun järjestämiseen vuoden 2015 loppupuolella. 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Uki Lahtinen
044 703 2427

Sähköposti
uki.lahtinen@ouka.fi

Käyttäjätutkimus Oulun asemaseudun kehittämiseksi 

Asemakeskuksen kehittämisen yhteydessä toteutettiin kaksivaiheinen käyttäjätutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mielipiteitä ja ideoita alueen tulevaisuudesta. Kyselyn loppuraportti on valmistunut kesäkuussa 2015.