KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE KOTEIHIN

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.

 

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan lapsensa terveystarkastuksiin mutta erityisesti laajoissa terveystarkastuksissa toivotaan vanhempien osallistumista. Tällöin tapaamisessa voidaan keskustella mm. mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista.  Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on myös osa laajaa terveystarkastusta.  
             

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto

Oppilas voi tulla keskustelemaan mieltään askarruttavista asioista tai oireista kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta  klo 12.00-12.30.

 

Oppilaan sairastuessa

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Sairaanhoitoa tai lääkärinarviota vaativat tilanteet hoidetaan akuuttivastaanotolla hyvinvointikeskuksessa. Ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsette selvitystä työnantajalle sairaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta. Hoitolomaselvityksiä ei voi kirjoittaa sähköpostiviestien perusteella eikä takautuvasti.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän opettaja tai kouluterveydenhoitaja ottaa yhteyttä vanhempiin, joiden kanssa arvioidaan yhdessä oppilaan koulukuntoisuus.

 

Pitkäaikaissairaudet

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka tulee huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle sekä kouluterveydenhoitajalle heti lukuvuoden alussa. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi. Myös aiemmin täyttämänne lääkehoitosuunnitelmat on hyvä päivittää/tarkistaa vuosittain, jotta koulullamme on ajantasalla olevat tiedot lapsen lääkehoidosta.

Lääkehoitosuunnitelman voi tulostaa kotona tai pyytää kouluterveydenhoitajalta ja palauttaa täytettynä omalle opettajalle. Lääkehoitosuunnitelma löytyy koulun internetsivulta oikeasta reunasta:  https://www.ouka.fi/oulu/aseman-koulu

 

Koulutapaturmat

Koulutapaturmissa ensiavun antaa opettaja, kouluterveydenhoitaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa koulussa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.

                                                               

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa Aseman koululta:

              Keskiviikkoisin klo 8-16

              Torstaisin klo 8-16

              parittoman viikon perjantaisin klo 8-12   

Puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00  mutta vastaan soittoihin myös muina aikoina mahdollisuuden mukaan. Minut tavoittaa hyvin myös wilma viestillä.            

 

                                                             
                                                                                                              

Yhteistyöterveisin:

              Laura Niemi                        

Kouluterveydenhoitaja            

Puh. 040 7013160